NOKIOS
Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor
Meny
Søk
Større tekst
Normal tekst

Utstillerseminar 2016

I tillegg til kontakten med interesserte på stand, kan utstillerne i programposten utstillerseminar orientere om sine produkter og tjenester i egne undervisningsrom.

Onsdag 2. november kl 14:00 - 14:30

U1 - Sopra Steria

Tjenesteinnovasjon – Fra utredning til hurtig realisering av digitaliseringen

Foredragsholder: Kjersti Solem
Rom: Living 4
Hvilke tjenester skal du velge å utvikle og hvordan bør disse utformes for å oppnå samfunnsmessige gevinster og fornøyde brukere? Strukturerte prosesser innen tjenesteinnovasjon og LEAN start-up kan hjelpe deg å finne juvelene blant mylderet av ideer.

For mange er det ikke mangel på ideer som stopper utvikling og nyskapning. Det er evnen til å gå fra ide til gjennomføring som er mangelfull hos mange av oss. Kjersti Solem vil i innlegget presentere metodikk og verktøy som kan styrke brukertilfredsheten og redusere utviklingshastigheten (time to market) i tjenesteinnovasjonsprosjekter.

Kjersti Solem er direktør for digitale kanaler i Sopra Steria Skandinavia. Hun har jobbet med produkt- og tjenesteinnovasjon i privat og offentlig sektor i mer enn 20 år. Hun har fartstid fra Accenture, Telenor og Creuna. Kjersti har en Bachelor fra Universitetet i Trondheim og en MBA fra University of Colorado, USA.

U2 - Visma

Visma Flyt Skole - digitalisering av skolehverdagen

Foredragsholder: Stian Svendsen
Rom: Space 3
Visma Flyt Skole er fremtidens nasjonale arbeidsverktøy i videregående opplæring. Ansatte, elever og foresatte vil gjennom dette oppleve et solid digitaliseringsløft. Visma Flyt Skole er et av de største utviklingsprosjektene som er gjennomført i norsk skolesektor og skal realisere betydelige gevinster på en rekke områder.

U3 - Telenor Norge

Hvordan kjører Telenor konseptet Smart kommune for å understøtte kommunens digitalisering av innbyggere, ansatte og næringsliv?

Foredragsholder: Ivar Sorknes
Rom: Cosmos 3C NB! denne sesjonen er flyttet fra Living 1
I samarbeid med kommunen utarbeider Telenors rådgivere en strategi og handlingsplan for digitalisering av kommunen. I dette innlegget forteller vi om hvorfor vi gjør dette, hvordan og hvilket malverk vi benytter. Ivar deler også innsikt og erfaringer etter å ha gjennomført dette med ledergrupper i et stort antall norske kommuner. Smart kommune identifiserer hvor kommunen står i dag med hensyn til kompetanse, løsninger, infrastruktur, kultur og bruk. Hvilke diskusjoner og effekter opplever vi at kommunene oppnår gjennom diskusjon av beste praksis og hvordan for raskest mulig få gevinster og effekter i egen organisasjon?

Ivar Sorknes er rådgiver for Telenor Bedrift.

U4 - DIFI

eSignering i offentlig sektor – tilgjengelig nå!

Foredragsholder:
Rom: Plenumssal
Signeringstjenesten er en frittstående tjeneste som er tilgjengelig for offentlige virksomheter. Tjenesten gjør det mulig for innbyggere å signere dokumenter fra det offentlige digitalt ved påføring av digital personsignatur. Gjennom denne løsningen kan det offentlige tilby innbyggere å signere dokumenter, avtaler og kontrakter og spare tid og penger.

U5 - Bouvet Norge AS

Hvordan møte den velferdsteknologiske vinden i praksis

Foredragsholdere: Rådgiver Lene Gulbrandsen og Rådgiver Sverre Martin jensen
Rom: Cosmos 3A
Velferdsteknologi, behovsdrevet innovasjon og gevinstrealisering har blitt en treenighet i det offentlige Norge. Målet med innføring av velferdsteknologi er både økt trygghet for brukerne og effektiviseringsgevinster. Vi ser på de endringer ny teknologi kan utløse når vi tar på alvor at brukernes behov skal stå i sentrum, og illustrerer med eksempler fra pågående velferdsteknologiprosjekter. Vi ser også på behovet for informasjonsdeling og samhandling i et økosystem for e-helse som sørger for at de velferdsteknologiske løsningene kan integreres i en helhetlig helse- og omsorgstjeneste.

U6 - Brønnøysundregistrene

Avlyst
På grunn av sykdom må vi dessverre avlyse dette utstillerseminaret.
Store løsninger for små penger

U7 - Basefarm

Hvordan flytte offentlig sektor til skyen og bidra til økt digitalisering og høyere produktivitet?

Foredragsholdere fra Accenture, Avanade, Basefarm og Microsoft
Rom: Space 1

Hvordan flytte offentlig sektor til skyen og bidra til økt digitalisering og høyere produktivitet? Regjeringen ved kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ser på bruk av skytjenester som så viktige at Kommunal- og moderniseringsdeptartementet har utarbeidet en egen strategi for dette; «Nasjonal strategi for bruk av skytenester».

Accenture, Microsoft, Avanade og Basefarm innretter seg med kunnskap og kompetanse slik at offentlig sektor har en trygg havn på alle nivåer i forhold til skytjenester. Vi tar statsråd Sanner på ordet og forteller hvordan dette fungerer i praksis.

Torsdag 3. november kl 1230 - 1300

U8 - Telenor Norge AS

Hva Telenor Research gjør innen kunstig intelligens og store datamengder

Foredragsholder: Axel Tidemann, PhD, Telenor Research
Rom: Living 1
Forskningsavdelingen til Telenor ser på hvordan kunstig intelligens kan brukes til å forstå brukere. Maskiner er nå i stand til å forstå digitalt innhold, som bilder og tekst. Dette er viktige domener for Telenor, som sikter seg mot å bli en digital tjeneste-tilbyder. Telenor Research bidrar også til dannelsen og utformingen av Telenor AI-lab ved NTNU, som skal bidra til å heve kompetansenivået innen kunstig intelligens i Norge, og tilby et miljø for nyoppstartede bedrifter som vil teste ut sine idéer innen kunstig intelligens.

Axel Tidemann jobber som forsker på kunstig intelligens (AI) i Telenor Research. Han har en doktorgrad i AI fra NTNU, og har anvendt AI innen fiskeri- og kraft-bransjen tidligere. Hos Telenor Research anvendes AI innen både det digitale domenet og det mer tradisjonelle teleoperatør-domenet.

U9 - Tieto Norway AS

Leverandørsamarbeid basert på nasjonale standarder gir nasjonal, skybasert innovasjon

Foredragsholder: Odd-Henrik Hansen
Rom: Space 3
Tieto Norge og Norkart samler sine løsninger i en felles nasjonal byggesaksløsning til bruk for samtlige norske kommuner. Den skybaserte løsningen baserer seg på nasjonale standarder og felleskomponenter, og realiserer forventningene om gevinstrealisering og målene om innovasjon fra Direktoratet for Byggkvalitet og Kommunenes Sentralforbund. Vi formidler hvordan et felleskap av interessenter påvirker og driver leverandørsiden til aggressiv innovasjon.

U10 - Kartverket

Elektronisk tinglysing

Foredragsholder: Jan Olav Knutsen, Prosjektleder elektronisk tinglysing
Rom: Cosmos 3A
Kartverket jobber med å utvikle et nytt e-tinglysingssystem, som legger opp til en helautomatisert prosess der dokumenter som oppfyller krav til tinglysing skal kunne registreres automatisk og gis umiddelbar prioritet i grunnboken fra det klokkeslettet de kommer inn. Første versjon av løsningen skal være klar til bruk for profesjonelle brukere fra påske 2017.

U11 - Kantega

Innovasjon i offentlig sektor

Foredragsholdere: Frode Standal, teknologisjef og Jørund Leknes, forretningsutvikler
Rom: Living 4
Innovasjon brukes som et fyndord i mange sammenhenger, men hva innebærer det å være innovativ? Vi vil presentere noen kjennetegn på innovative organisasjoner og si noe om hva som skal til for å bli mer innovativ. Forskjeller på innovasjon i offentlig og privat sektor vil bli drøftet. Vi vil dessuten presentere metodikk for å karakterisere og forstå innovasjon.

U12 - KS

FIKS – felles integrasjonsplattform kommunal sektor, en realitet eller bare et luftslott?

Foredragsholder: Line Richardsen og Astrid Øksenvåg
Rom: Plenumssal
350 virksomheter, kommuner, fylkeskommuner, statlige og andre har tatt i bruk komponenter på plattformen. Er FIKS med på å få fortgang i arbeidet med digitalisering i kommunesektoren. Er dette viktige byggeklosser for leverandører og samarbeidspartnere som skal utvikle nye løsninger?

Vi samler noen ressurspersoner på området og inviterer deltakerne til å bidra i diskusjonene.

U13 - Accenture

Accenture Technology Vision 2016

Foredragsholder: Mikkel Nielsen
Rom: Cosmos 3C

Accenture utgir hvert år sin teknologivisjon som identifiserer hvordan teknologi innen 3 – 5 år vil påvirke store virksomheter. Heller enn å fokusere på enkeltstående teknologier illustrerer Accenture hvordan teknologien endrer måten virksomheter opererer og konkurrerer i markedet. Teknologivisjonen er resultatet av research som involverer mer enn 3.200 forretnings- og IT ledere i 11 land, på tvers av industrier og geografier, venture capital miljøer, grundermiljøer og ledende teknologitenkere. Mikkel Nielsen leder Accentures Teknologistrategiavdeling og har hatt ansvaret for Accentures teknologivisjon i Norge de siste fem årene. Mikkel gleder seg til å presentere og diskutere trender og konkrete eksempler med dere.

U14 - Capgemini

Er DevOps og smidige leveranser en trussel for sikkerheten?

Foredragsholdere: Ruben Olav Larsen og Marley Kristin Singarajah
Rom: Space 1
I dagens samfunn skjer endringene stadig raskere, og en organisasjon som skal levere tjenester i samsvar med raskt økende forventninger må kunne endre seg i takt med utviklingen. En viktig komponent innen digitaliseringsarbeidet har kommet gjennom «DevOps»-bevegelsen som lover kortere tid til produksjon, økt innovasjonsgrad og bedre kvalitet. For å opprettholde tillit har offentlig forvaltning behov for mer enn å levere ny funksjonalitet raskt ut til samfunnet. Det er også helt essensielt å ta vare på sikkerheten, men ofte svekkes den på bekostning av hastigheten. I det private markedet har man eksempler fra en rekke bedrifter som har tapt betydelig omdømme og verdier grunnet dårlig sikkerhet. Er DevOps og smidige leveranser en trussel for sikkerheten? Hvordan sørger man for en sikker og robust applikasjon ut til produksjon?


Samarbeidspartnere

NOKIOS

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) er en møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. Dette er en faglig sterke konferanse - programrådet som planlegger og utvikler konferansen består av representanter fra tre universiteter, offentlige etater og leverandører.

Kontakt

Prosjektleder

Eli Vinogradoff
e-post:
eli.vinogradoff@ntnu.no
tlf: 73 59 00 62
mobil: 91 89 72 76

Sekretariat

e-post:
nokios@videre.ntnu.no

 
Faks: 73 59 51 50

Postadresse

NOKIOS
NTNU VIDERE, Høgskoleveien 12, 7491 Trondheim

Sosiale media

twitter facebook flickr

Nyhetsbrev

twitter