NOKIOS
Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor
Meny
Søk
Større tekst
Normal tekst

Foredragsholdere på NOKIOS 2017

Thomas F. Anglero, direktør for Innovasjon i IBM Norge

Thomas Anglero

Thomas F. Anglero is Director of Innovation for IBM Norway responsible for IBM Watson and innovation projects with all IBM customers. Thomas is the creator of the new and exciting Watson Innovation Lab at the Oslo Cancer Cluster (OCC) which is the home of Watson for the Nordic countries. Prior to IBM, Thomas was the Director of Innovation for Skatteetaten (Norwegian Tax Authorities). Thomas has over 25 years of global IT and Telecom experience including starting startups.

Thomas F. Anglero shall present the role artificial intelligence has had in our lives at work and in play. He will provide current business examples where IBM's Watson technology is being utilized to help businesses and top leader groups...and uses humor and story telling to make the presentation fun! Thomas kan du høre på Sesjon 2B Digital transformasjon - mulighetsrom eller sårbarhet

Heidi Arnesen-Austlid, administrerende direktør i IKT Norge

Heidi Arnesen-Austlid

Heidi Arnesen Austlid er administrerende direktør i IKT-Norge. Hun jobber med IKT-næringens rammebetingelser og digitaliseringspolitikk, myndighetskontakt og politikkutvikling inn mot Stortinget og regjering, nasjonale og lokale myndigheter, organisasjoner og andre. Austlid har i hele sitt yrkesliv jobbet i skjæringspunktet teknologi og politikk, og har bakgrunn fra blant annet Kunnskapsdepartementet. Heidi Austlid ønsker at Norge skal være en digital ledestjerne, med avanserte tjenester til innbyggere og næringsliv, og med en offentlig sektor som skal være smart på innsiden og enkel på utsiden. Vi skal ha et teknologi-intensivt næringsliv med gode rammebetingelser, og vi skal skape fremtidens talenter som skal bringe norsk økonomi videre.

Heidi skal på vegne av bransjen gi gode råd til ministeren i Åpningsplenum - Kappløpet om å lykkes sammen

Svein Tore Bergestuen, ST Bergestuen AS

Svein Tore Bergestuen

Svein Tore Bergestuen modererer konferanser i krysningspunktet mellom politikk og næringsliv. Som programleder for faglige arrangementer sørger Bergestuen for å balansere redaksjonell ledelse, faglig fordypning og god stemning.

Svein Tore Bergestuen er kommunikasjonsrådgiver, forfatter og foredragsholder. Han har vært politisk rådgiver for Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik. Før det kom han fra stillingen som seniorpartner i konsulentselskapet Varde Hartmark. Han har arbeidet som kommunikasjonsdirektør, kommunikasjonsrådgiver, journalist og programleder. Han er også utdannet klatreinstruktør. Bergestuen foreleser ved Institutt for Journalistikk i Fredrikstad, og har siden 2011 vært fast ordstyrer på den internasjonale pressekonferansen til Nobels fredspriskonsert, hvor skuespillere som Helen Mirren, Sarah Jessica Parker, Gerard Butler og Claire Danes har vært programledere. I dag driver han rådgivning i eget selskap.

Svein Tore skal være moderator i Åpningsplenum - Kappløpet om å lykkes sammen og Plenum 2 - Kappløpet om bedre kvalitet

Trude Arntsen, Bouvet

Trude Arntsen

Trude har lang erfaring innen design- og kommunikasjonsfeltet fra ulike nivå i offentlig sektor og privat næringsliv. Hun jobber strategisk og operativt med design og kommunikasjon, og brenner for å skape gode prosesser og løsninger. Trude har skrevet masteroppgave om innovasjon på ulike samfunnsnivå. I studien fokuserer hun på hvordan nasjonale visjoner og politikk som omhandler velferdsteknologi, blir forflyttet fra nasjonale styringsdokumenter til lokale kommunale praksiser. Studien belyser også hvordan sluttbrukerne i større grad kan involveres i innovasjonsprosessene gjennom bruk av designmetodikk og ved praktisk bruk av tjenestedesign.

Trude skal sammen med sin kollega Kjersti lede Kurs 1 Tjenestedesign - redesign av tjenester

Ole-Vidar Christensen, Sopra Steria

Ole-Vidar Christensen

Ole-Vidar arbeider innen området IT Service Management og ITIL som senior rådgiver. ITIL v2 Manager Certificate, ISO 20000 Consultant. Han var med og etablerte itSMF Norge i 2003, og sitter som nestleder i styret. Han har også sittet 2 år i det internasjonale styret for itSMF International.

Ole-Christian skal lede kurset Workshop 4 LEAN IT - hvordan utvikle din IT-funksjon for å møte dagens - fremtidens krav. Apollo og Devops simulering.

Torgeir Dingsøyr, professor på Institutt for datateknologi og informatikk, NTNU og Sintef

Torgeir Dingsøyr

Torgeir Dingsøyr forsker på prosessforbedring og kunnskapsforvaltning i programvarebedrifter som sjefsforsker i SINTEF. Spesielt har han fokusert på smidige utviklingsmetoder, teamarbeid i systemutvikling og bruk av intranettverktøy for læring mellom prosjekter. Han leder forskningsprosjektet Agile 2.0 hvor Kantega, Kongsberg Gruppen, Sopra Steria, Sticos og NTNU er partnere.

Torgeir skal holde et innlegg på Sesjon 3A Smidig utvikling for hyppig produksjonssetting - Hvordan sikre kvalitet og stabilitet?

Martha Eike, Datailsynet

Martha Eike

Martha er utdannet dataingeniør med ni års erfaring fra QA og programvareutvikling i privat sektor. Hun begynte å jobbe i Datatilsynet for fem år siden og har opparbeidet seg erfaring med skytjenester, digitalisering av offentlig sektor, opplæringssektoren, innebygd personvern, og Big Data. Martha koordinerer det utadrettede arbeidet med informasjonssikkerhet hvor det kommende personvernregelverket har høyeste prioritet.

Martha skal holde et innlegg på Sesjon 3B Ny personvernsforordninger (GDPR) – muliggjører eller brems? Presentasjonen vil gi en praktisk tilnærming til noen av de nye pliktene i regelverket, slik som innebygd personvern og vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA).

Sigurd Eriksson, avdelingsdirektør IT, Lånekassen

Sigurd Eriksson

Sigurd er sivilingeniør, har en mastergrad i statsvitenskap og bakgrunn i konsulentbransjen. Særlig Tieto, hvor han var i de første ti årene av yrkeslivet, men senere også fra det lille selskapet Unikonsult.

Sigurd skal holde et innlegg om hvordan Lånekassen tilnærmer seg nye teknologiske muligheter på Sesjon 2A Teknologikappløpet – hvor mye teknologi er nok?

Therese Bermann Fischer, Skattetaten

Therese Fischer

Therese Bermann Fischer er innføringsansvarlig i Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret. Hun har jobbet med prosjektet siden 2013 og har vært med å utvikle prosjektet fra forprosjekt til dagens hovedprosjekt som er fra 2016-2019. Digitalisering av Folkeregisteret medfører endringer for alle brukerne av registeret, både offentlig og privat sektor i tillegg til alle borgerne, samtidig vil det gi stor nytte for hele det norske samfunn. Som innføringsansvarlig spiller Therese en viktig rolle i å forberede Folkeregisterets omgivelse på endringene som kommer. Fra tidligere har Therese lang og bred erfaring fra utvikling og innføring av nye produkter, tjenester og kanaler innen finansbransjen, en bransje som har vært gjennom stor omstilling og endring.

Therese skal fortelle om hvilke muligheter som følger med moderniseringen av folkeregisteret Sesjon 1B Modernisert folkeregister for raskere, sikrere og enklere tjenesteyting i offentlig og privat sektor

Peter Frøystad, Evry

Peter Frøystad

I am the lead researcher in EVRY's Blockchain efforts. My primary responsibility is to help develop our blockchain capabilities within our Financial Services business. This requires me to develop a thorough subject matter expertise, and how that knowledge can be translated into enterprise deliveries. Current publications is a whitepaper titled Blockchain: Powering the Internet of Value, though I also run a blog where I post deep-dives into blockchain news and use-cases. Before joining EVRY, I studied Computer Science at NTNU and was heavily involved in the student society IAESTE, where I served as IT manager in the national committee.

Peter skal innlede på 6. Blokk-kjede også for offentleg sektor Han vil bl.a. gi oss en innføring i grunnprinsippene som ligger til bunn i teknologien, og forklarer hvordan et blockchain vil kunne gi store effektiviseringsgevinster på i både privat og offentlig sektor

Ola Furu, NAV IT

Ola Furu

Ola Furu er avdelingsdirektør applikasjonsutvikling Nav IT. Furu var med i Capgeminis ledelse fra 1999 til 2014 hvor han var administrerende direktør fra 2009 til 2014. Etter den perioden gikk han over i en senior konsulentrolle med spesielt ansvar for å følge opp Statoil og Posten. I årene 2007 - 2009 ledet han Capgeminis søsterselskap Sogeti Norge AS. Furu begynte sin karriere i Capgemini allerede i 1987. Gjennom årene har han innehatt en rekke lederstillinger i Capgemini, både i Norge og internasjonalt. Furu fikk 2010 Rosing-prisen som årets toppleder av Den Norske Dataforening. I 2014 ble han tildelt Æresprisen av Konsulentguiden.

Ola skal holde et innlegg på Sesjon 2C Samarbeidsformer mellom offentlige og private aktører

Håkon Haugli, Abelia

Håkon Haugli

Håkon Haugli er administrerende direktør i Abelia, som er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og ledet en oppgjørsavdeling i forsikringsselskapet Gjensidige da han ble valgt inn på Stortinget for perioden 2009-2013. Haugli jobbet før dette i konsulentselskapene McKinsey & Co and ISCO Group. Haugli er styremedlem i Lånekassen og Center for Service Innovation (CSI) ved Norges Handelshøyskole. Han sitter også i SINTEFs råd, Patentstyrets råd og HelseOmsorg21-rådet, og er medlem av Stortingets kontrollutvalg de hemmelige tjenestene (EOS-utvalget).

Håkon skal gi gode råd til ministeren i Åpningsplenum - Kappløpet om å lykkes sammen

Jan Hjelle, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Jan Hjelle

Jan Hjelle er ekspedisjonssjef i Avdeling for IKT og fornying i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Avdelingen har koordineringsansvaret for forvaltningspolitikken og IKT-politikken i Norge. Dette omfatter blant annet arbeidet med digitalisering, fornying og samordning av offentlig sektor. Avdelingen har også ansvar for etatsstyringen av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Jan skal holde et innlegg i plenum 2 Kappløpet om bedre kvalitet

Trude Hole, kommunikasjonssjef Bouvet

Trude Hole

Trude Hole er kommunikasjonssjef i Bouvet. Trude er utdannet produktdesigner ved NTNU og og har en Master In Technology Management ved NTNU/NHH. Det siste semesteret tilbragte hun som Visiting Fellow ved MIT Sloan i Boston hvor hun tok fag innen strategisk organisasjonsdesign og innovasjonsstrategi.

Trude skal holde et innlegg på sesjon 1A Tjenestedesign 2.0

Cathrine Holten, avdelingsdirektør Altinn, Brønnøysundregistrene

Cathrine Holten

Cathrine kom fra jobben som avdelingsdirektør for utvikling og forvaltning i Helsedirektoratet. Før den tid jobbet hun som sjefsarkitekt i arbeidet med Altinn II plattformen, og har også erfaring som IT-rådgiver i NAV og Moderniseringsdepartementet. Hun er utdannet innen informatikk.

Cat skal holde et innlegg i sesjon 1c Felles plan mot samme mål

Oddgeir Hvidsten, Sykehuspartner

Oddgeir Hvidsten

Oddgeir er en erfaren strategirådgiver innen innovasjon og organisasjonsutvikling i offentlig sektor. Han har bred erfaring innen etablering av samarbeide mellom privat næringsliv og offentlig sektor

Oddgeir skal sammen med sin kollega Roar holde et innlegg på Sesjon 2C Samarbeidsformer mellom offentlige og private aktører

Roar Jakobsen, Sykehuspartner

Roar Jakobsen

Roar er innovasjonsrådgiver i Sykehuspartner.

Roar skal sammen med sin kolleg Oddgeir holde et innlegg på Sesjon 2C Samarbeidsformer mellom offentlige og private aktører

Arne Krokan, professor, NTNU

Arne Krokan

Arnes store prosjekt er å forstå mer av hvordan ny teknologi endrer samfunnet, spesielt organisasjoner, deres forretningsmodeller og vilkår for for verdiskaping.

Han kan du høre i avslutningsplenum Det digitale kappløpet - det gode vs det onde

Trine Lind, Oslo kommune

Trine Lind

Trine Lind, Program for elektroniske tjenester, fung. leder av programmet og fagsjef i seksjon for Digitalisering, Byrådsavdeling for Finans, Oslo kommune. Trine er forvaltningsinformatiker, hun leder i dag program for elektroniske tjenester med en portefølje på mer enn 20 prosjekter knyttet til digitalisering av tjenester til innbyggere og næringsliv. Ledet prosjekt for felles funksjonalitet og løsninger i kommunens arbeid med digitalisering. Har tidligere arbeidet med IKT-strategi, elektronisk samhandling samt personvern og informasjonssikkerhet bla i IKT-staben til Nav-direktøren og IT politisk avdeling i Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Trine skal holde et innlegg i sesjon 1A Tjenestedesign 2.0

Lars Løe, Sopra Steria

Lars Løe

Lars er rådgiver i Sopra Steria med spesialisering innen digital strategi og forretningsutvikling. Han har flere års erfaring som konsulent og jobbet før Sopra Steria i et strategi- og analyserådgivingsselskap med spisskompetanse innenfor digital forretningsutvikling. Lars har formell kompetanse innen markedskommunikasjon, og har opprinnelig bakgrunn fra reklame- og kommunikasjonsbransjen.

Lars skal sammen med sin kollega Kjersti Solem lede Workshop 1. Hvor digitalt moden er din virksomhet?

Torbjørn Larsen, IT-direktør, NAV

Ola Furu

Torbjørn kom til NAV fra jobben som assisterende høgskoledirektør i HiOA. Han er utdannet Master of Science fra NTNU i Trondheim og Master in Technology Management fra NTNU/MIT. Han har arbeidet i lederstilling i teknologiselskapet Cisco og Tandberg. Larsen tror at hans erfaring både fra både privat og offentlig sektor er nyttig å ha i bagasjen, det samme gjelder erfaring både fra linjeledelse og som rådgiver og tjenesteleverandør.

Torbjørn kan du høre på Sesjon 2A Teknologikappløpet – hvor mye teknologi er nok?

Grete Orderud, avdelingsdirektør digital forvaltning DIFI

Grete Orderud

Grete Orderud er avdelingsdirektør i avdeling for digital forvaltning i Difi. Hun jobbet tidligere som avdelingsdirektør for seksjon for digital forretningsutvikling og porteføljestyring i Husbanken, en stilling hun hadde i 6 år og med det produkteierskap for de fleste av Husbankens digitale løsninger. Hun har tidligere 10 års ledererfaring fra Telenor. Orderud er utdannet Cand.scient. fra Universitetet i Oslo. Hun har også Master of management fra Handelshøyskolen BI.

Grete skal holde et innlegg på Sesjon 1C Felles plan mot samme mål

Torbjørn Pedersen, Skedsmo kommune

Torbjørn Pedersen

Torbjørn er digitaliseringsdirektør i Skedsmo kommune og har i tillegg bred erfaring fra den norske IT-industrien fra sentrale stillinger innenfor konsulentvirksomhet og programvareutvikling. Skedsmo kommune skal være blant de fremste kommunene i Norge på elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv e-forvaltning. Gjennom samarbeid med andre kommuner og sentrale aktører som KS og Altinn forsøker Skedsmo kommune å bidra til utvikling av løsninger som gjør at dette målet nås. Skedsmo kommune er tjenesteeier i Altinn og har allerede utviklet flere tjenester som andre kommuner kan benytte. Torbjørn er opptatt av økt samordning og samarbeid innenfor offentlig sektor. Det brukes mye tid og ressurser på utvikling av lokale løsninger i de enkelte kommunene. Ingen kommuner har ressurser til å løse alle utfordringene alene og erfaringen viser også at leverandørmarkedet heller ikke alltid har de optimale løsningene. I mangel av sentralisert styring må kommunene søke å finne løsninger i en felles dugnad. Skedsmo kommune ønsker å bidra til dette gjennom deling av egen kompetanse og løsninger.

Torbjørn skal holde et innlegg på Sesjon 1B Modernisert folkeregister for raskere, sikrere og enklere tjenesteyting i offentlig og privat sektor

Torry Pedersen, Verdens Gang

Torry Pedersen

Etter nesten 29 år som journalist og redaktør i ulike posisjoner i VG-systemet gikk Pedersen i januar 2017 over i stillingen som styreleder i Schibsted. Han har vært en viktig drivkraft i å få tilpasset en tradisjonell avisredaksjon til en moderne, digitalisert nyhetskanal. I 2008 tiltrådte han som administrerende direktør etter Rolv Erik Ryssdal, og i 2011 ble han leder for hele VG. I januar 2011 ble han utnevnt til eneleder for hele VG og ledet en sammenslåing av papiravisen VG og nettavisen VG Nett. I 2008 kåret Oslo Redaktørforening ham til årets redaktør.

Torry skal holde et kåseri i åpningsplenum Kappløpet om å lykkes sammen

Walter Qvam, Toppindustrisenteret

Walter Qvam

Walter Hafslo Qvam omtales som Reodor Felgen og MacGyver i en og samme person. Han har sin utdanning fra NTH og Singapore og har vært leder i en rekke store bedrifter innen IT-, transport- og industrisektoren. I 2016 sluttet han som konsernsjef i Kongsberg gruppen, og ble styreleder i SINTEF. Han er grunnleggeren av det nyetablerte Toppindustrisenteret. Toppindustrisenteret er et kompetansesenter som skal hjelpe små og mellomstore norske bedrifter opp og frem i digitaliseringsskiftet vi står overfor.

Walter skal fortelle om Digital Norway i plenumet Kappløpet om bedre kvalitet

Kjetil Røe, Sopra Steria

Kjetil Røe

Kjetil Røe er prosjektleder for Sterias leveranse i prosjekt PERFORM. Han har mange års erfaring med prosjektledelse fra både tradisjonelle og smidige systemutviklingsprosjekter. Han har utarbeidet og holdt flere kurs for PMP-sertifisering samt ulike kurs og workshops i smidig prosjektledelse. Kjetil er sivilingeniør i teknisk kybernetikk fra NTH(NTNU) og er PMP sertifisert og Scrum Master.

Kjetil skal holde et innlegg på Sesjon 4B Hvordan ruste Norge for det digitale skiftet?

Line Richardsen, avdelingsdirektør Forskning, Innovasjon og Digitalisering KS

Line Richardnsen

Line Richardsen er avdelingsdirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS. Hun har jobbet med digitalisering i KS siden 2006.

Line skal holde et innlegg på Sesjon 1C Felles plan mot samme mål

Jan Tore Sanner, KMD

Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister fra Høyre. Kommunal- og moderniseringsministeren har ansvar for boligpolitikk, plan- og bygningsloven, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, valggjennomføring, statlig arbeidsgiverpolitikk, samer og nasjonale minoriteter, kart- og geodatapolitikken.

Ministeren skal snakke om regjeringens plattform for digitalsering i Åpningsplenum - Kappløpet om å lykkes sammen

Frode Seipäjärvi, Tromsø kommune

Frode Seipäjärvi

Frode Seipäjärvi er tjenesteleder hos kommunens IT-tjeneste i Tromsø kommune

Frode skal fortelle hvordan kommune løser endringene som et nytt regelverk på personopplysningsområdet vil gi for dem på Sesjon 3B Ny personvernsforordninger (GDPR) – muliggjører eller brems?

Jonas Slørdahl Skjærpe, avdelingsdirektør for Informasjonsplattform, NAV IT

Jonas Slørdahl Skjærpe

Jonas har hatt ansvaret for IT Informasjonsplattform i NAV siden 1. mars 2017. Før 2017 jobbet Jonas 8 år i konsulentbransjen innenfor fagfeltet Data & Analytics og 5 år i DNB som leder av Business Intelligence. Jonas er utdannet Siv. Ing. Industriell Økonomi og Teknologiledelse fra NTNU i 2004.

I 2016 stilte NAV seg følgende spørsmål: «Hvordan kan NAV, ved å bruke og koble tilgjengelige data, få økt innsikt om vår egen virksomhet?» På bakgrunn av dette opprettet man en stordatalab med et tverrfaglig team som jobbet eksperimentelt og use-case orientert. Denne lab’en skal levere et innspill til plan for toppledelsen høsten 2017. NAV skal bli mer data- og innsiktsdrevet for å levere stadig bedre og mer effektive velferdstjenester. Dette krever en ny tilnærming til teknologi der muren mellom den analytiske og den operasjonelle teknologi-sfæren brytes ned. For å svare på dette er det tatt fram et målbilde for en IT Informasjonsplattform. På Nokios deler vi vår strategiske tilnærming til ny teknologi knyttet til data og analytics. Du kan høre Jonas sitt foredrag på Sesjon 2A Teknologikappløpet – hvor mye teknologi er nok ?

Kjersti Solem, direktør Digitale medier i Sopra Steria

Kjersti Solem

Kjersti utforsker muligheter og leder prosjekter innen innovasjon, service design og teknologi. Hennes spesialitet er digital transformasjon. I 4 år har hun jobbet for Creuna som avdelingsdirektør og senior rådgiver, der hun hjalp klienter utvikle ledende brukeropplevelser i digitale medier. Før det jobbet hun i Accenture med innnovasjon og utviklingsprosjekter rettet mot skolesektoren. Kjersti har også erfaring fra Telenor, British Telecom og Cell One i Namibia. Hun har en MBA fra University of Colorado, Boulder.

Kjersti skal holde et innlegg på Sesjon 4B Hvordan ruste Norge for det digitale skiftet?

Bjørn Erik Thon, Datatilsynet

Bjørn Erik Thon

Bjørn Erik Thon har vært direktør i Datatilsynet siden august 2010. Han har vært særlig opptatt av hvordan personvern og teknologi kan spille sammen, og ser fram til at den nye personvernforordningen trer i kraft i mai 2018. Thon var forbrukerombud i ti år og har vært dommerfullmektig, advokatfullmektig og politisk rådgiver i Justisdepartementet. Han har også hatt en rekke tillitsverv i Venstre, bl.a. nestleder i Oslo Venstre og valgkampleder i Oslo. Thon har utgitt flere krimromaner, fagbøker og nå sist biografien Den amerikanske presidentens norske datter – Olga Wilsons dobbeltliv (Gyldendal – 2014). Han er 53 år og bor i Oslo med familien sin

Bjørn Erik skal delta i avslutningsplenum Det digitale kappløpet - det gode vs det onde

Erik Westrum, Senter for IKT i utdanningen

Erik Westrum

Erik er utdannet adjunkt og har 20 års erfaring fra både klasserom og ledelse i skolen. Har jobbet på skoleeiernivå i Drammen kommune og har lang erfaring med både innkjøp, drift og pedagogisk bruk av IKT i skolen. Har 2 årsenheter med IKT i læring og jobber nå som prosjektleder for Senter for IKT i utdanningen der han har ansvaret for utviklingen av nettressursen www.iktplan.no og bruker mye av tiden på foredrag og rådgivning av skoleeiere i norske kommuner og fylker.

Erik skal holde et innlegg på Sesjon 4B Hvordan ruste Norge for det digitale skiftet?

Kjersti Bliksås Winsnes, Bouvet

Kjersti Bliksås Winsnes

Kjersti har lang erfaring med design og brukeropplevelse gjennom ulike roller innenfor offentlig og privat sektor. Hun jobber alltid tett på kundene og ønsker å være deres stemme i utformingen av digitale løsninger og tjenester. Kjersti er en aktiv og god lytter og observatør, i tillegg har hun evnen til å engasjere målgruppen, dette er svært viktig i en designprosess. Kjersti har også evnen til å omsette brukerinnsikt til god design, å skape gode og brukersentrerte løsninger.

Kjersti skal sammen med sin kollega Trude lede 1 Tjenestedesign - redesign av tjenester

Svein Ølnes, Vestlandsforsking

Svein Ølnes

Svein har over 20 års erfaring som prosjektleiar for ulike IT-prosjekt for Vestlandsforsking. Hovudområde for forskinga er IT-bruk i offentleg sektor, både for kommunar og statlege verksemder. Mykje av forskinga innan e-forvaltning har dreia seg om kvalitet på digitale tenester og særleg spørsmål om kva digitale tenester eigentleg er. I 2011 oppdaga han Bitcoin og blokk-kjedeteknologien og såg etter kvart eit stort potensial også for bruk i offentleg sektor. Samstundes er det mange uløyste problemstillingar knytte til teknologien, noko som passar bra for ein forskar. Interessa ligg i skjeringspunktet mellom teknologi, økonomi og samfunn, og Svein starta difor på eit masterstudium i digital valuta ved universitetet i Nicosia for å få meir innsikt i dette.

Svein skal innlede på Workshop 6. Blokk-kjede også for offentleg sektor


Samarbeidspartnere

NOKIOS

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) er en møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. Dette er en faglig sterke konferanse - programrådet som planlegger og utvikler konferansen består av representanter fra tre universiteter, offentlige etater og leverandører.

Kontakt

Prosjektleder

Eli Vinogradoff
e-post:
eli.vinogradoff@ntnu.no
tlf: 73 59 00 62
mobil: 91 89 72 76

Sekretariat

e-post:
nokios@videre.ntnu.no

 
Faks: 73 59 51 50

Postadresse

NOKIOS
NTNU VIDERE, Høgskoleveien 12, 7491 Trondheim

Sosiale media

twitter facebook flickr

Nyhetsbrev

twitter