NOKIOS
Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor
Meny
Søk
Større tekst
Normal tekst

Foredragsholdere på NOKIOS 2016

Tobias Apelgren, Sopra Steria
Ingvild Araldsen Blom, Sopra Steria
John Berland, Sopra Steria
Annar Bohlin-Hansen, Politiet
Steinar Carlsen, Bergen kommune
Francis D'Silva, Accenture
Torgeir Dingsøyr, Sintef
Kristoffer Dyrkorn, BEKK
Anne Mette Dørum, KS
Birgitte Egset, Difi
Max Herner, IP Soft
Jørgen Holstad Engelsen, Nordahl Grieg vgs
Jomar Estenstad, Trondheim kommune
Andreas Maasø Fjelldal, Brønnøysundregistrene
Elin Kristine Fjørtoft, Difi
Elin Engen Harder, Trondheim kommune
Kari Hengebøl, Oslo universitetssykehus
Marianne Henriksen, Skatteetaten
Bjørn Holstad, Riksantikvaren
Cathrine "Cat" Holten, Brønnøysundregistrene
Hulda Holtvedt, Grønn Ungdom
Hans Christian Holte, Skatteetaten
Lin Marie Holvik, Kulturtanken
Dana Jaedicke, Datatilsynet
Anders Kofod-Petersen, Alexandra Insituttet og NTNU
Vegard Kolbjørnsrud, BI
Lars-Martin Kristensen, Riksarkivet
Øyvind Langeland, Riksarkivet
Ruben Olav Larsen, Capgemini
Torbjørn Larsen, NAV
Erik Lien, AVO Consulting
Øyvind Lillerødvann, Kantega
Øyvind Litlere, Bouvet
Trine Lind, Oslo kommune
Anna Malmø Lund, Arkivverket
Gerd Mejlænder-Larsen, Sopra Steria
Geir Myrind, Skatteetaten
Kristian Mjøen, Trondheim kommune
Lars Nokken, Difi
David Norheim, Brønnøysundregistrene
Iselin Pettersen, Sopra Steria
Andreas Rafaelsen, Brønnøysundregistrene
Robert Rastad, Bergen kommune
Magnus Revang, Gartner
Øyvind Rimmereid, Telenor
Odd Rud, Digitale Gardemoen
Kjetil Røe, Sopra Steria
Liss Johansen Sandø, Trondheim kommune
Niklas Sandqvist, Bits
Jan Tore Sanner, KMD
Marianne Selle, Sopra Steria
Thomas Seltzer
Marley Kristin Singarajah, Capgemini
Jon Skriubakken, Telemark fylkeskommune
Elin Strandheim, BRREG
Ellen Strålberg, Difi
Steffen Sutorius, Difi
Sverre Svensen, Difi
Knut Sælid, Kartverket
Hilde Sætertrø, NHO
Synne Sørbøe, Nordahl Grieg vgs
Linn Tronstad, Capgemini
Tarjei Vassbotn, Disruptive Technologies
Helge Veum, Datatilsynet
Herman Ørn Vidarsson, Technoport
Anne-Mette Øvrum, Signo Conrad Svendsen senter
Torgeir Waterhouse, IKT Norge
Inger Østensjø, KS
Rikke Aag, Forbrukerrådet
Gudmund Aasgaard, Capgemini

Tobias Apelgren, Sopra Steria

Tobias Apelgren

Tobias arbetar som strategisk rådgivare med specialisering inom varumärkesutveckling och design innovation. Han har bred erfarenhet från privat sektor både inom corporate strategy, kommunikation och fmcg. Tobias kombinerar varumärkes insikt och strategi med innovation för digitala kanaler och har lång erfarenhet att leda projekt från strategiskt koncept till färdig leverans. Han är en pådrivare för holistiska lösningar som fungerar över många kanaler och kan utvecklas i takt med tiden och nya lösningar. Tobias har 22 års erfarenhet av arbete som designer och strategisk rådgivare med varumärken och varumärkes innovation. Före Sopra Steria har Tobias bland annat arbetat på Scandinavian Design Group och varit medgrundare till Snøhetta Design som är Snøhetta arkitekters design och varumärkes avdelning. I de olika rollerna har Tobias var hel eller del ansvarig för ny identitet till bland annat Statoil ASA, och DNB.

Tobias skal holde et innlegg på Workshop 6. Fremtidens målbilde – hvordan tilby offentlige tjenester- innovativt

Richard Becke, Nets

Richard Becke

Richard har et bredt erfaringsgrunnlag fra mer enn 20 år i IT-bransjen. Han har arbeidet med utvikling, sikkerhet og arkitektur, hovedsakelig innen bank- og finans-sektoren. Richard har siden 2012 vært ansatt som virksomhetsarkitekt hos Nets, hvor han er ansvarlig for å utvikle strategiske målbilder, bl.a. for kundeservice, og har overordnet teknisk/arkitekturmessig ansvar for Nets’ RPA-satsning. Nets knytter banker, bedrifter og forbrukere sammen i et internasjonalt nettverk som legger til rette for digitale betalinger. Gjennom vår tilstedeværelse i hele det nordiske markedet leverer vi en rekke kort- og kontobaserte tjenester samt betalingsløsninger for varehandelen.

Han skal holde et foredrag på sesjon 3A Robotics Process Automation (RPA) - et praktisk virkemiddel til digitalisering

John Berland, Sopra Steria

John Berland

John Berland, leder DigiLab Scandinavia - Innovasjon at Sopra Steria. Her utforskes og eksperimenteres det med digitale teknologier som er forme fremtiden og knytter det til måten vi jobber på i dag. Sopra Steria DigiLab er lokalisert på følgende steder; Oslo, London, Paris, Berlin, Madrid, Barcelona, Lille, Toulouse, Singapore og Noida

John skal holde et foredrag på Workshop 7: Fra politikk til handling – Se hvordan din virksomhet kan høste gevinster ved å la privatpersoner og virksomheter dele sine data

Ingvild Araldsen Blom, Sopra Steria

Ingvild Araldsen Blom

Ingvild Araldsen Blom har til sammen 20 års erfaring som prosjektleder og konsulent. Ingvild har i hovedsak jobbet med konsulentoppdrag innenfor prosjektledelse, innføring, digitalisering, innovasjon, økonomi-/ virksomhetsstyring, prosess– og kompetansekartlegging, opplæring og samhandling. Ingvild har bred erfaring fra større offentlige prosjekter og har hatt flere ledende roller innenfor innføring av nye arbeidsprosesser og IKT-tjenester. Under Innføring av A-ordningen i 2014/2015 hadde Ingvild ansvar for å lede og følge opp kommunale og offentlige virksomheter i Norge. Hun utarbeidet beste praksis for interessentene med tanke på endring i organisasjon, rutiner og systemstøtte samt kompetanseoverføring.

Ingvild skal holde et foredrag på Workshop 6: Fremtidens målbilde – hvordan tilby offentlige tjenester- innovativt

Annar Bohlin-Hansen, Politiet

Annar Bohlin-Hansen

Annar er programleder /politiinspektør i IDeALT-programmet. IDeALT-programmet er et av de største programmene i Politidirektoratet. Programmet har ansvar for ID med utstedelse av reisedokumenter og ID-kort som pass og Nasjonale ID-kort og er tett på fagområdene Biometri, ID-kontroll og ID-kriminalitet i Norge. I programmet løper en rekke prosjekter som skal støtte politiets arbeid med å forebygge og bekjempe kriminalitet hvor falsk ID og misbruk av ID inngår.
Utdannet polititjenestemann ved Politihøgskolen. Har jobbet i Politidirektoratet siden 2005.

Annar skal holde et innlegg på sesjon 4B: Hvordan sikrer vi identiteten til norske borgere og kan vi stole på den?

Steinar Carlsen, Bergen kommune

Steinar Carlsen

Steinar Carlsener avdelingsleder Digitalisering og innovasjon, Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom i Bergen kommune. Steinar arbeider med digitalisering og effektivisering av kommunens tjenesteproduksjon og tjenesteleveranser. Kommunen har i lang tid arbeidet med digitalisering av tjenester, og tar nå i stadig større grad bruk av innovative løsninger for å gi kommunens eksterne målgrupper (innbyggere og næringsliv) og egne ansatte enda bedre og mer effektive tjenester.

Steinar skal holde et innlegg på sesjon 2B: Møt menneskene bak robotene – Innføring av digitale medarbeidere i Bergen kommune

Francis D'Silva, Accenture

Francis D'Silva

Francis D'Silva er konsulent i Accentures nordisk praksis for digitaliseringsstrategi og er markedsansvarlig for digitalisering innen helse- og offentlige sektor i Norden. Han har praktisk erfaring fra konsulentoppdrag innen informasjonsstrategi og arkitekturplanlegging der han bistår kunder innen forming av transformasjonsprogrammer og gjennomføring av innovasjonsprogrammer. Han har en god forståelse av teknologitrender og dens anvendelse i samfunnet samt forvaltningens muligheter for å benytte digitalisering som pådriver for næringsutvikling. Hans faglige interesser ligger innen paradigmer "design-tenkning" og "plattform-tenkning" med et fokus på temaet «Government as a platform»; om samhandling som kan drive innovasjon blant virksomheter og for gründere. Francis leder Accentures deltakelse i forskningssamarbeidet Senter for fremtidig helse (C3) – et senter etter Forskningsrådets ordning for forskningsdrevet innovasjon .

Francis er utdannet matematiker og har over 30 års erfaring som konsulent, hvorav 18 år i Accenture. Han er et aktivt styremedlem i Den Norske Dataforening og er Senior Member i den amerikanske dataforeningen Association of Computing Machinery (ACM).

Han skal holde et foredrag på sesjon 2A: Innovasjon - mer enn idéer og oppfinnelser

Torgeir Dingsøyr, Sintef

Torgeir Dingsøyr

Torgeir Dingsøyr forsker på prosessforbedring og kunnskapsforvaltning i programvarebedrifter som sjefsforsker i SINTEF. Spesielt har han fokusert på smidige utviklingsmetoder, teamarbeid i systemutvikling og bruk av intranettverktøy for læring mellom prosjekter. Han har redigert flere fagbøker, blant annet "Agile Software Development - Current Research and Future Directions" på Springer. Han underviser i systemutvikling som professor II ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU.

Torgeir skal holde et foredrag på Workshop 1: Prosjektledelse i store IT-prosjekter

Kristoffer Dyrkorn, BEKK

Kristoffer Dyrkorn

Kristoffer Dyrkorn er teknolog i BEKK. De siste 15 årene har Kristoffer jobbet som utvikler, prosjektleder, løsningsarkitekt og rådgiver på ulike prosjekter i Norge. Kristoffer har bakgrunn som siv.ing. i Datateknikk fra NTNU og er tidligere fagansvarlig for systemarkitektur i BEKK. Han er spesialist på NoSQL-løsninger og skalerbarhet i store systemer, og har lang erfaring med løpende arkitekturutforming. Kristoffer har de siste 10 årene holdt workshops og presentasjoner om arkitektur, søk og brukervennlighet på konferanser i Norge, Europa og USA.

Kristoffer skal holde innlegg på Worskhop 4: Stordata i offentlig sektor

Anne Mette Dørum, KS

Anne Mette Dørum

Dørum jobber som spesialrådgiver i Kommunenes Sentralforbund. Hun har tidligere vært avdelingsdirektør i Riksarkivet for Bevarings- og tilsynsavdelingen. Anne Mette Dørum er cand.mag. med fagkretsen bibliotekvitenskap, informasjonsvitenskap og arkivvitenskap, og hun gjennomfører nå NTNUs masterprogram i organisasjon og ledelse. I størstedelen av sin yrkeskarriere har hun arbeidet med problemstillinger og utfordringer knyttet til elektronisk saksbehandling, arkivdanning og eforvaltning i offentlig og privat sektor. I flere år ledet hun sitt eget konsulentselskap: Forvaltningsinfo A/S. Hun har også vært ansatt I Statskonsult (Direktoratet for forvaltningsutvikling, nå Difi), hvor hun var prosjektsekretær i arbeidet med å utvikle statens generelle kravspesifikasjon for elektronisk saksbehandling. Hun har deltatt i utviklingen av versjon 4 av Noark-standarden, og fra 2005 var hun prosjektleder for utvikling av versjon 5 av Noark-standarden. Hennes karriere I Riksarkivet startet I august 2004; da ble hun tilsatt som rådgiver i Avdeling for elektronisk arkiv. Anne Mette Dørum har utgitt en bok om arkivfaget; Arkivkunnskap (1999).

Anne Mette skal holde innlegg på Worskhop 5: Kreativ destruksjon av dagens arkivfunksjon

Birgitte Egset, Difi

Birgitte Egset

Birgitte Egset er fagdirektør i Difi, tilknyttet avdeling digital forvaltning. Hun jobber særskilt med Skate og har vært sentral i etableringen av de nasjonale felleskomponentene ID-porten, Kontakt- og reservasjonsregisteret og Digital postkasse for innbyggere. Av bakgrunn er hun jurist og hun har jobbet mange år som advokat med IKT-kontrakter, personvern og offentlige anskaffelser som spesialområder.

Birgitte skal holde innlegg på sesjon 3B: Fra gode hensikter til aksjon

Max Herner, IP Soft

Max Herner

- Max Herner er en stor teknologioptimist med bakgrunn fra blant annet Sony Ericsson, Capgemini og PA Consulting Group. Nå er han i IPsoft, et selskap med misjonen; “To power the world with expert systems, eliminate routine work and free up brainpower for more worthwhile pursuits”. I IPsoft fokuserer Max på å spre kunnskap om hvordan kognitive agenter og automatisering bidrar til omstilling og digitalisering – og også om hvordan denne teknologien kan bidra til en bedre hverdag for folk flest. Max er initiativtaker og leder for faggruppen Kunstig intelligens og Robotics i Den Norske Dataforening. (max.herner@ipsoft.com)

Max skal holde et innlegg i sesjon 2B: Møt menneskene bak robotene – Innføring av digitale medarbeidere i Bergen kommune

Jomar Estenstad, Trondheim kommune

Jomar Estenstad

Jomar Estenstad jobber som spesialkonsulent ved Fagenhet oppvekst og utdanning i Trondheim kommune. Han har 12 års erfaring fra klasserommet, i tillegg har han jobbet 3 år som konsulent innenfor it. Siden februar 2015 har han vært involvert i de prosjektene som Digitalt førstevalg styrer innenfor oppvekstsektoren i Trondheim kommune. De største prosjektene her er Meldeboka og innføring av ny læringsplattform. Jomar skal sammen med Liss Johansen Sandø holde et innlegg i sesjon 4C: Vellykket brukerinvolvering.

Andreas Maasø Fjelldal, Brønnøysundregistrene

Andreas Maasø Fjelldal

Andreas er Seniorrådgiver i Avdeling for Altinn og Seres hos Brønnøysundregistrene. Han har mer enn 10 års erfaring med forretningsutvikling innen både offentlig og privat sektor, med spenn fra Medtech via finans, lokal nærings/bedriftsutvikling til Altinn og offentlig forvaltning. I Avdeling for Altinn og Seres er Andreas NK i seksjon Forretningsutvikling. I tillegg har han kundeansvar og jobber for å øke utbredelsen av Altinn og finne nye anvendelsesområder for løsningen. Andreas skal lede Workshop 7: Fra politikk til handling – Se hvordan din virksomhet kan høste gevinster ved å la privatpersoner og virksomheter dele sine data

Elin Kristine Fjørtoft,Difi

Elin Kristine Fjørtoft

Elin er statsviter, og har jobbet i offentlig sektor siden 2000.
Hun har mange års erfaring med ledelse, og prosjekt-, program-, og porteføljearbeid i Arbeids-og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet, før hun begynte i Difi for 3 1/2 år siden.
Elin har vært med å utvikle Prosjektveiviseren slik den foreligger på nett i dag, og holder mye kurs i Difi og gir rådgivning ute i virksomhetene om betydningen av å benytte prosjektmetodikk i gjennomføring og styring av prosjekter. I tillegg jobber hun med lederutvikling, med særlig fokus på hvilke kompetanse dagens ledere i et digitalt samfunn bør ha.
Elin er opptatt av å få IKT inn som en integrert del av virksomhetsutviklingen, og at det er virksomhetens mål som skal stå i fokus - ikke digitalisering i seg selv.

Elin skal sammen med Lars Nokken lede kurset Prosjektveiviseren og Workshop 3: Hvordan lykkes med gevinstrealisering?

Elin Engen Harder, Trondheim kommune

Elin Engen Harder

Elin Engen Harder er enhetsleder ved Trondheim byarkiv siden 2008. Byarkivet er kommunes faginstans innen arkiv. Hun deltar i en rekke IT- og utviklingsprosjekter samt kommunens arbeid med informasjonssikkerhet. Hun var seksjonssjef i Staten fra år 2000 og tidligere enhetsleder for en IT-avdeling i kommunen. Harder har studert IT og jus ved TIH/TØH og UiO. Hun er særlig opptatt av strategi, innovasjon, effektivitet og digitaliseringsprosesser med en tilnærming som tar hensyn til enkeltmennesket.

Elin skal holde et innlegg på Worskhop 5: Kreativ destruksjon av dagens arkivfunksjon

Kari Hengebøl, Oslo universitetssykehus

Kari Hengebøl

Kari Hengebøl er spesialrådgiver ved Senter for fremtidig helse-C3, Oslo universitetssykehus. Hun har mer enn 20 års erfaring innen markedsstrategi, merkevarebygging, offentlige anskaffelser, ledelse, pasientstøtteprogrammer og innovasjon. I tillegg har hun erfaring fra regional næringsutvikling.

Kari skal holde et innlegg på sesjon 2A: Innovasjon - mer enn idéer og oppfinnelser

Marianne Henriksen, Skatteetaten

Marianne Henriksen

Marianne Henriksen er programleder for modernisering av Folkeregisteret. Hun har siden 2010 vært ansatt i Skattedirektoratet og er en sentral aktør i arbeidet med utviklingen av en mer helhetlig identitetsforvaltning i Norge. Marianne er jurist og har før hun kom til Skattedirektoratet lang erfaring fra offentlig forvaltning og kontrollarbeid i NAV. Hun har sittet i flere arbeidsgrupper og styrer både nasjonalt og internasjonalt med mål om å bekjempe bedrageri og korrupsjon. Marianne har et sterkt engasjement for å bidra til og utvikle forvaltningen i tråd med samfunnets behov. Folkeregisteret er en grunnsten i offentlig forvaltning. Etter bred tverreetatlig involvering og godt samarbeid de siste 5 årene med sentrale brukere av registeret, er moderniseringen nå endelig godt i gang. Som programleder for moderniseringen har Marianne ansvaret for å sikre en helhetlig og god forretningsutvikling av Folkeregisteret.

Marianne skal holde et innlegg på sesjon 4B: Hvordan sikrer vi identiteten til norske borgere og kan vi stole på den?

Bjørn Holstad, Riksantikvaren

Bjørn Holstad

Bjørn Holstad er IKT-sjef hos Riksantikvaren. Han har tidligere vært seniorkonsulent i Vivento as og seksjonssjef i Difi. Som seniorkonsulent i Vivento var han prosjektleder for utarbeidelse av en rapport om status for bruk av stordata i offentlig sektor i Norge og utvalgte land. I Difi hadde han mellom annet ansvaret for arbeidet med informasjonsforvaltning og åpne data i offentlig sektor. Bjørn har tidligere vært direktør i kriminalomsorgens IT-tjeneste, IT-direktør i Lånekassen. IT-sjef i Luftfartstilsynet og driftssjef IT i Finansdepartementet. Hovedfag i informasjonssystemer fra Høgskolen i Buskerud.

Bjørn skal holde et innlegg på workshopen Stordata i offentlig sektor tirsdag.

Cat Holten, Brønnøysundregistrene

Cat Holten

Cathrine "Cat" Holten er avdelingsdirektør i Avdeling for Altinn og Seres (AAS) ved Brønnøysundregistrene. Hun arbeidet seks år som fagdirektør for Altinn II-programmet, og etter dette som Helsedirektoratets representant i arbeid med statlige felleskomponenter. Årene på utsiden har gjort meg enda mer overbevist om betydningen av Altinn for digitaliseringen av offentlig sektor. I denne stillingen vil jeg få bruk for alt jeg har lært og erfart så langt, og jeg gleder meg til å ta fatt på denne viktige oppgaven, sier hun. Tidligere har Holten jobbet blant annet som IT-rådgiver i NAV og Moderniseringsdepartementet. Hun er utdannet innen informatikk.

Cat skal holde et innlegg i Plenum 2: Digital agenda onsdag.

Jørgen Holstad Engelsen, Nordahl Grieg vgs

Jørgen Holstad Engelsen

Jørgen er denne høsten elev i 3. klasse på linja Grønn Innovasjon på Nordahl Grieg vgs. Hva skal vi leve av i fremtiden? Hva skal vi jobbe med i fremtiden? Hvordan lykkes med fremtidige innovasjoner? Dette er spørsmål som elevene tar med seg inn i sine prosjekter.

Jørgen skal sammen med medelev Synne forelle om hvordan elevene på linja Grønn Innovasjon samarbeider og lærer i plenum og mer inngående i sesjon 1C: Skam-generasjonen møter byråkratiet.

Hans Christian Holte, Skatteetaten

Hans Christian Holte

Hans Christian er Norges skattedirektør. Han var leder av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) fra 2008 til 2013 fram til han overtok som skattedirektør i august 2013.

Holte har hovedfag i statsvitenskap (cand. polit.) fra Universitetet i Oslo i 1992. Han ble avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet 2000. I 2005 ble han ekspedisjonssjef i Utdannings- og forskningsdepartementet og senere assisterende departementsråd i Kunnskapsdepartementet fra 2005 til 2008. Han jobbet noen år i Andersen Consulting, og senere i det som i dag er Fornyings- og administrasjonsdepartmentet. Han har blant annet arbeidet med statlige håndtering av "år 2000-problemet", IKT-satsninger i helse- og sosialsektoren og med etableringen av et nasjonalt helsenett.

Hans Christian skal delta i samtalen om Digital agenda i plenum

Hulda Holtvedt, Grønn Ungdom

Hulda Holtvedt

Hulda Holtvedt er 17 år og fra Oslo. Hjertesaker er klima, utdanning og sosial rettferdighet. Leder i @OsloGronnUngdom og skribent i Aftenposten. Planlegger å leve det søte liv også etter olja, helst uten å plage andre

Hulda skal delta i Plenum 3: "Hvilke forventninger har dagens ungdom til fremtidens offentlig sektor?"

Lin Marie Holvik, Kulturtanken

Lin Marie Holvik

Lin Marie Holvik ble i juni 2016 direktør for Kulturtanken (tidligere Rikskonsertene)

Lin Marie Holvik er utdannet lærer med mastergrad i organisasjon og ledelse. Holvik har vært lærer, pedagogisk leder og rektor ved Rå ungdomsskole i Bergen, samt prosjektleder og rektor for Nordahl Grieg videregående skole og rektor ved Årstad videregående skole.

Lin Marie skal delta i Plenum 3: "Hvilke forventninger har dagens ungdom til fremtidens offentlig sektor?"

Dana Jaedicke, Datatilsynet

Dana Jaedicke

Dana Irina Jaedicke har over ti års erfaring med personvernrelaterte spørsmål, og er nå seniorrådgiver i Datatilsynet. Hun er prosjektleder for den juridiske implementeringen av den nye forordningen om personvern i Datatilsynet. Hun har fulgt prosessen med utarbeidelse og vedtakelse av forordningen tett og deltar på vegne av Datatilsynet i det europeiske samarbeidet mellom datatilsynsmyndigheter.

Dana skal holde innlegg på Kurs 1: Ny personvernforordning

Anders Kofod-Petersen, Alexandra Insituttet og NTNU

Anders Kofod-Petersen

Anders primære stilling er som vicedirektør ved Alexandra Insituttet. Han har doktorgrad i kunstig intelligens fra NTNU hvor han er ansatt om professor II. Forskningsinteresser er kundskabsintensiv case-based reasoning, cognitiv science og intelligentesystem generelt. I min II'er stilling fokuserer jeg på anvendt kunstig intelligens. Han har publisert et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del.

Anders skal holde et innlegg på sesjon 4A: Omstilling i praksis for neste generasjons intelligent teknologi

Vegard Kolbjørnsrud, Handelshøyskolen BI

Vegard Kolbjørnsrud

Vegard Kolbjørnsrud er Assistant Professor ved Handelshøyskolen BI og Senior Research Fellow i Accenture. Han forsker, underviser og rådgir innen strategi, innovasjon, digitalisering og organisasjonsdesign. Vegard fokuserer særlig på styring og design av samhandlingsnettverk og hvordan virksomheter kan bli både store og smidige. Det siste året har han ledet et internasjonalt forskningsprosjekt om hvordan intelligente maskiner kommer til å endre lederes jobb. Resultater fra studien har blitt dekket i bl.a. Aftenposten, DN og NRK P1.

Vegard skal holde et innlegg på sesjon 4A: Omstilling i praksis for neste generasjons intelligent teknologi

Lars-Martin Kristensen, Riksarkivet

Lars Martin Kristensen

Lars-Martin jobber som informasjonsarkitekt hos Riksarkivet. For tiden er han prosjektleder for foranalysen for dokumentasjonsforvalting og arkiv i regi av Skate. Han har tidligere jobbet med en rekke ulike utviklingsprosjekter som arkivleder og prosjektleder i statlig og i privat sektor. Lars-Martin er utdannet historiker fra Universitet i Oslo.

Lars Martin skal holde et innlegg på Workshop 5: Kreativ destruksjon av dagens arkivfunksjon

Øyvind Langeland, Riksarkivet

Øyvind Langeland

Øivind Langeland jobber som virksomhetsarkitekt hos Riksarkivet. Det meste av tiden går med til konseptutredningen for modernisering av arkivvedlikehold og overføring til depot. Han har tidligere jobbet hos Difi med arkitektur og utredninger knyttet til digitalisering av offentlig sektor. Øivind er utdannet forvaltningsinformatiker fra Avdeling for forvaltningsinformatikk ved UiO.

Øyvind skal holde et innlegg på Workshop 5. Kreativ destruksjon av dagens arkivfunksjon

Ruben Larsen, Capgemini Norge

Ruben Larsen

Ruben Larsen jobber som "Head of Cloud Foundation Services Center of Excellence" i Capgemini Norge. Hans fokus er på å hjelpe virksomheter med å nå sitt fulle potensial i nettskyen. Ruben har bakgrunn som utvikler og løsningsarkitekt. Han har jobbet mye med kravanalyse, utarbeidelse av applikasjons design og teknisk løsningsarkitektur for både små og større komplekse systemer i flere ulike sektorer. Igjennom DevOps-roller i store prosjekter har han opparbeidet seg lang erfaring innen konfigurasjonsstyring og DevOps. Ruben er opptatt av tett dialog mellom forretning, arkitektur sikkerhet, utvikling, test og IT-drift.

Ruben skal holde et innlegg på Kurs 5: DevOps - Hva, Hvorfor og hvordan?

Torbjørn Larsen, NAV

Torbjørn Larsen

Torbjørn har det som er blitt omtalt som Norges megs krevende IT-jobb, stillingen som IT-direktør i NAV. Har kom fra stillingen som ass. direktør ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Torbjørn skal delta i samtalen om Digital agenda i plenum

Erik Lien, AVO Consulting

Erik Lien

Erik Lien er den fremste pionéren innen bruk av Robotic Process Automation (RPA) i Norden. Han har gjennomført pilotering og implementering av RPA i mer enn 15 organisasjoner de siste tre årene. Gjennom de siste 20 årene har han arbeidet med IT-prosjekter innen offentlig og privat sektor, både nasjonalt og internasjonalt. Som partner i AVO Consulting bistår han kunder i å optimalisere forholdet mellom mennesker og maskin med effektiv og tilpasset implementering av RPA.

erik skal holde et innlegg på sesjon 2B: Møt menneskene bak robotene – Innføring av digitale medarbeidere i Bergen kommune

Øyvind Lillerødvann, Kantega

Øyvind Lillerødvann

Øyvind Lillerødvann er senior UX-arkitekt og fagansvarlig for brukeropplevelse (UX) i Kantega, et IT-konsulentselskap med større kunder og prosjekter innen både privat og offentlig sektor. Øyvind kombinerer gjerne en prosesslederrolle med fasilitering og utførelse av ulike innsiktsaktiviter, og tar ofte et overordnet ansvar for brukerperspektivet og brukeropplevelsen når løsningen skal designes og realiseres. Øyvind jobber også med beskrivelse av krav, prototyping og brukskvalitetstesting.

Øyvind skal holde et innlegg på sesjon 4C: Vellykket brukerinvolvering

Trine Lind, Oslo kommune

Trine Lind

Trine Lind, Program for elektroniske tjenester, fung. leder av programmet og fagsjef i seksjon for Digitalisering, Byrådsavdeling for Finans, Oslo kommune. Trine er forvaltningsinformatiker, hun leder i dag program for elektroniske tjenester med en portefølje på mer enn 20 prosjekter knyttet til digitalisering av tjenester til innbyggere og næringsliv. Ledet prosjekt for felles funksjonalitet og løsninger i kommunens arbeid med digitalisering. Har tidligere arbeidet med IKT-strategi, elektronisk samhandling samt personvern og informasjonssikkerhet bla i IKT-staben til Nav-direktøren og IT politisk avdeling i Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Trine skal holde et innlegg på sesjon 3B: Fra gode hensikter til aksjon

Øyvind Litlere, Bouvet

Øyvind Litlere

Øyvind har jobbet med IT prosjekter i over 20 år. De siste årene som avdelingsleder, rådgiver og kundeansvarlig for blant annet Bergen kommune. Bouvet leverer tjenester til Bergen kommune på systemutvikling, integrasjon, prosjektledelse og rådgiving innen program for Digitalt førstevalg. Øyvind har nå ansvar for en satsing på Robotic Process Automation (RPA) for å bygge dette tjenesteområde i Bouvet.

Øyvind skal holde et innlegg på sesjon 2B: Møt menneskene bak robotene

Anna Malmø-Lund, Arkivverket

Anna Malmø-Lund

Anna Malmø-Lund er seniorrådgiver i Riksarkivet. Hun er prosjektleder for kommunale arkiv i SAMDOK-prosjektet og har ansvaret for å koordinere Arkivverkets arbeid med kommunereformen. Hun leder også SAMDOKs arbeid med veilederen om arkiv og dokumentasjonsforvaltning i kommunereformen. Tidligere har Malmø-Lund jobbet mye med bevaring og kassasjon i statlig og kommunal sektor og var bl.a. prosjektleder for utarbeidelsen av de kommunale bevarings- og kassasjonsbestemmelsene. Hun har også deltatt i revisjonen av arkivforskriften som har pågått våren 2016. Malmø-Lund vil i foredraget gi en orientering om status for Riksarkivets arbeid med kommunereformen, både innen SAMDOK-prosjektet og ellers.

Anna skal holde et innlegg på Kurs 4: Kommunereform i en digital virkelighet - utfordringer og muligheter

Gerd Mejlænder-Larsen, Sopra Steria

Gerd Mejlænder-Larsen

Gerd Mejlænder-Larsen er sjefsrådgiver i Sopra Steria innen Sourcing, IT-styring og Profesjonalisering av IT-funksjonen. Hun har tidligere ledet prosjekt- og leveranseavdelingen i TeleComputing. Gerd har solid erfaring som rådgiver for offentlige og private virksomheter og har ledet en rekke sourcingprosesser fra markedsanalyse og etablering av sourcingstrategi til anskaffelse og gjennomføring av transisjon og styring av IT-funksjonen. Gerd kjenner leverandørmarkedet og bruk av skytjenester godt. Hun har i flere år ledet et sourcingnettverk der større offentlige og private virksomheter har utvekslet erfaringer. Gerd skal holde innlegg på Kurs 2: Sourcingstrategi og operasjonalisering

Geir Myrind, Skatteetaten

Geir Myrind

Geir Myrind er informasjonsarkitekt med over 12 års erfaring innen informasjonsarkitektur og arbeid med forbedret elektronisk samhandling, både nasjonalt og internasjonalt. Interesseområdet er informasjonsmodellering med fokus på standardisering, gjenbruk og samordning i og på tvers av offentlige etater. Geir jobber i dag i Skatteetatens IT- og Servicepartner og leder enheten for informasjonsmodellering. Enheten er ansvarlig for GMS-rammeverket som muliggjør etablering, bruk og forvaltning av felles begreper og informasjonsmodeller for etatens sentrale virksomhetsområder. Gode modeller gir dypere forretningsforståelse, skaper felles språk, bygger bro mellom forretning og IT, effektiviserer ved gjenbruk og gir enklere vedlikehold ved god dokumentasjon.

Geir skal holde et innlegg på sesjon 3B: Fra gode hensikter til aksjon

Kristian Mjøen, Trondheim kommune

Kristian Mjøen

Kristian Mjøen har på ulike måter jobbet med feltet organisasjon og ledelse, både som teori og i praksis. Han har bakgrunn som grunder av programvarehuset Dossier og som forsker ved NTNU, institutt for industriell økonomi og teknologiledelse. I dag jobber han for Trondheim kommune, der han støtter rådmannen i veivalg på organisasjons- og IT-området. Han har hatt en sentral rolle i utvikling av Trondheim kommunes første forsknings- og innovasjonspolitikk.

Kristian skal holde et innlegg på sesjon 2C: "Share the Problem" ‐ Samarbeide mellom kommune og innovasjonsmiljøer

Lars Nokken, Difi

Lars Nokken

Lars Nokken er sivilingeniør innen teknisk kybernetikk. Han har tilsammen 36 års erfaring fra programvare utviklingsprosjekter, prosjektledelse, utvikling og innføring av prosjektmodeller i privat og offentlig sektor, samt prosjektleder-opplæring og sertifisering. Er selv sertifisert på PMI, IPMA og Prince2. Kom til Difi i 2013 og er ansvarlig for forvaltningen av Prosjektveiviserens videre utvikling.
Lars er spesielt opptatt av hvordan Prosjektveiviseren kan brukes i samspill med organisasjonens øvrige prosjektrelaterte prosesser, metoder og retningslinjer, og dermed bli et sentralt bidrag i arbeidet med å utvikle virksomhetens totale prosjektmodenhet.

Lars skal sammen Jens Nørve lede Workshop 2: Hvordan etablere god programstyring i din virksomhet?. Sammen med kollega Elin Kristine Fjørtoft leder han også Kurs 3: Prosjektveiviseren

David Norheim, Brønnøysundregistrene

David Norheim

David Norheim er nylig ansatt i Brønnøysundregistrene. Han jobbet tidlgere som sjefingeniør i Computas hvor han ledet Computas avdeling innenfor informasjonsforvaltning. Han er utdannet fra NTNU, og har i 12 år jobbet med standarder som i dag beskrives som Linked Data. Han er en aktiv foredragsholder om temaer rundt åpne data, semantikk og semantisk web, og har tidligere jobbet bl.a. for EU-kommisjonens forskningssenter og eget start-up innenfor åpne data. I dag jobber han med sentrale samhandlingsprosjekter for offentlig sektor.

David skal holde et innlegg på sesjon 3B: Fra gode hensikter til aksjon

Iselin Pettersen, Sopra Steria

Iselin Pettersen

Iselin Pettersen jobber som seniorrådgiver i Sopra Steria Business Consulting og har erfaring med prosjektledelse, strategiutvikling, organisasjonsforbedring og implementering av prosjektstyringsverktøy. Hun har erfaring fra prosjekter både i offentlig og privat sektor. Iselin er fagleder for avdelingen Project Advisory og har utarbeidet prosjektstyringsverktøyet internt i Sopra Steria. Hun jobber også frivillig som kommunikasjonsleder i PMI Norway Chapter. Tidligere har Iselin jobbet med IT-prosjekter for Apple i USA, hvor hun blant annet jobbet med utvikling, kvalitetssikring og lansering av ny software skreddersydd til det norske markedet. Iselin har studiebakgrunn som siviløkonom og tok sin Master’s of International Business i USA. Hun har også tatt videreutdanning innen prosjektledelse på UC Berkeley.

Iselin skal holde et foredrag på Workshop 1: Prosjektledelse i store IT-prosjekter

Andreas Rafaelsen, Brønnøysundregistrene

Andreas Rafaelsen

Andreas jobber som sjefsarkitekt i Brønnøysundregistrene - Avdeling for Altinn og SERES og er løsningsansvarlig for Altinn. Tidligere har han arbeidet som prosjektleder og programutvikler i Kongsberg Spacetec.

Andreas skal holde et innlegg på sesjon 3C: Big Data i offentlig sektor

Robert Rastad, Bergen kommune

Robert Rastad

Roberg Rastad er kommunaldirektør i Bergen kommune. Han var tidligere informasjonsdirektør i Bergen kommune, en stilling han hadde fra 2003 - 2010. Han har vært stasjonssjef i Braathens på Flesland og informasjonssjef for Bergen og Omegn Boligbyggelag. Rastad er universitetsutdannet fra universitetene i Strasbourg og Bergen, og har Master of Management fra BI.

Robert skal delta i samtalen om Digital agenda i plenum

Magnus Revang, Gartner

Magnus Revang

Magnus Revang er forskningssjef i Gartner og jobber med brukeropplevelse, web og mobil utvikling, samt brukergrensesnitt.

Magnus holder et innlegg på sesjon 1A: Trender som vil prege fremtiden
Les også vårt intervju med Magnus.

Øyvind Rimmereid, Telenor

Øyvind Rimmereid

Øyvind Rimmereid er rådgiver til CIO i Telenor Norge og har i en årrekke jobbet med outsourcing innen IT. Han har vært særlig tungt involvert i styringsmodell, prosesser og lønnsomhetsvurderinger ved outsourcing og har engasjert seg i utarbeidelse av strategi, anskaffelsesprosesser og implementering i egen organisasjon. Øyvind har bred erfaring innen IT, prosjekt og organisasjonsutvikling og har lang fartstid i Telenor.

Øyvind holder et innlegg på sesjon 1B: Neste generasjon sourcingstrategier i offentlig sektor

Odd Ruud, Digitale Gardemoen

Odd Ruud

Odd Ruud er administrerende direktør i Digitale Gardermoen IKS (DGI)
Odd Ruud kommer fra stillingen som avdelingsdirektør for Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune. Han er utdannet skatterevisor og har mer enn 20 års ledererfaring fra bruk av IKT og tjenesteleveranser innen privat og offentlig sektor

Odd holder et innlegg på sesjon 1B: Neste generasjon sourcingstrategier i offentlig sektor

Kjetil Røe, Sopra Steria

Kjetil Røe

Kjetil har i 20 år jobbet med IT-prosjekter, de siste årene mest med store systemutviklingsprosjekter som bruker smidig metodikk. Han har ledererfaring som avdelingsleder, engasjementsleder og fra store prosjekter og programmer. Han er Sopra Steria sin kontaktperson mot SINTEF i forskningsprosjektet Smidig 2.0. Dette gir ham en stor kontaktflate innen forskning på smidige metoder, både blant forskere og i andre bedrifter. Han holder mange kurs og foredrag, som regel basert på smidige metoder i kombinasjon med tradisjonell prosjektledelse. Han er sertifisert PMP, Prince2, TOGAF og MoP. Fra 2009 – 2011 var Kjetil prosjektleder for Sterias leveranser i Norges største smidige prosjekt, Prosjekt Perform for Statens Pensjonskasse (SPK). Kjetil var ansvarlig for at fire team satte store leveranser i produksjon tre ganger årlig.

Kjetil skal holde et foredrag på Workshop 1: Prosjektledelse i store IT-prosjekter

Liss Johansen Sandø, Trondheim kommune

Liss Johansen Sandø

Liss Johansen Sandø jobber som direktør i PwC Consulting i Trondheim. Hun har 15 års erfaring med prosjekt- og programledelse, prosessledelse, endringsledelse og digitalisering i offentlig sektor. Liss jobber i prosjekter for kunder hvor innføring av digital teknologi gjennomføres i sammenheng med tjenesteutvikling og organisasjonsutvikling. Det siste året har Liss jobbet som konsulent i Program for Digitalt førstevalg i Trondheim kommune. Hun har vært sentral i arbeidet med brukerinvolvering i innføringen av den digitale tjenesten Meldeboka til alle Trondheim kommunes skoler og SFO. Liss skal sammen med Jomar Estenstad holde et innlegg i sesjon 4C: Vellykket brukerinvolvering

Niklas Sandqvist, Bits

Niklas Sandqvist

Koordinator i finansnæringen med bred erfaring fra bank utviklingen på global og nasjonal nivå. Min rolle i dag er å koordinere, regulere og støtte kryss Næringens samarbeid. Fokus: realisering av kryss samarbeid sektoren og finanssektoren infrastruktur arkitektur inn i neste digitale tidsalder

Niklas skal holde et innlegg på Workshop 7: Fra politikk til handling - Se hvordan din virksomhet kan høste gevinster ved å la privatpersoner og virksomheter dele sine data

Jan Tore Sanner, KMD

Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister fra Høyre. Kommunal- og moderniseringsministeren har ansvar for boligpolitikk, plan- og bygningsloven, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, valggjennomføring, statlig arbeidsgiverpolitikk, samer og nasjonale minoriteter, kart- og geodatapolitikken.

Ministeren skal holde et innlegg på Åpningsplenum: Neste generasjon

Marianne Selle, Sopra Steria

Jan Tore Sanner

Marianne Selle er direktør for forretningsutvikling i Applications i Sopra Steria med særlig ansvar for Applikasjonsforvaltning og Globale leveransemodeller og sourcing. Hun har solid erfaring fra ledelse, salg og teknisk rådgivning, og har over 20 års erfaring fra IT- og konsulentbransjen. Hun har vært leveranseansvarlig for mange leveranseprosjekter og fulgt opp både prosjektledere og team, både innenfor offentlig og privat sektor. Hun har også hatt ansvar for en rekke forvaltningsprosjekter. Marianne har internasjonal erfaring og har tidligere hatt stilling som ansvarlig for systemutvikling og -forvaltning både på europeisk og globalt nivå. Blant annet har hun vært med på å bygge opp et nearshore-miljø for utvikling i Polen.

Marianne skal holde et innlegg på Kurs 2: Sourcingstrategi og operasjonalisering

Thomas Seltzer

Thomas Seltzer

Thomas er kjent som musiker fra Turboneger og programleder for tv-programmene Trygdekontoret og Natta,Norge.

Thomas inviterer gjester til en samtale rundt hvilke forventninger dagens ungdom, teknologer og byråkrater har til fremtidens offentlige tjenester i Plenum

Marley Kristin Singarajah, Capgemini Norge

Marley Kristin Singarajah

Marley Kristin Singarajah er DevOps Community of Practice Lead i Capgemini Norge. Hennes ambisjon er å lede virksomheter inn i den digitale tidsalderen og har opparbeidet seg internasjonal erfaring innen digital transformasjon og forretningsanalyser. Hennes interesser strekker seg i krysningspunktet mellom mennesker og teknologi, spesielt innenfor innovasjon, brukeropplevelse, Lean og DevOps.

Gjennom sine prosjekter i Capgemini har hun fått bred erfaring i analyse, kravhåndtering, design, utvikling og testing, og innehatt ulike roller som designer, utvikler, tester, testansvarlig og prosjektleder. Nylig avsluttet hun et globalt prosjekt for opprettelse av et læringsrammeverk for DevOps basert på Digital Age Learning. Teamet vant den anerkjente Brandon Hall Award 2016 for Best use of games and simulation for learning for et av DevOps modulene.

Marley Kristin skal holde et innlegg på Kurs 5: DevOps - Hva, Hvorfor og hvordan?

Jon Skriubakken, Telemark fylkeskommune

Jon Skriubakken

Jon jobber som strategirådgiver IT i fylkesrådmannens stab i Telemark fylkeskommune. Der har han ansvaret for å være pådriver for digitaliseringsarbeidet i organisasjonen. Tjenesteutvikling, gevinstrealisering, prosjekt- og porteføljestyring og koordinering av digitaliseringsprosjektene er arbeidsområdene. Han har jobbet 5 år i offentlig sektor, de siste 2 år med digitaliseringsarbeidet. 20 års fartstid i privat sektor, både i operative roller og lederroller innenfor teknologi er med i ryggsekken. Jon er en nysgjerrig person som er brennende opptatt av kontinuerlig utvikling.

Jon skal presentere Telemark fylkeskommune som et case i workshop 3: Hvordan implementere en felles prosjekt og portefølestyringsmodell i din virksomhet

Elin Strandheim, Brønnøysundregistrene

Elin Strandheim

Seniorrådgiver ved Brønnøysundregistrene. Har tidligere jobbet en årrekke som systemkoordinator ved Enhetsregisteret. I nåværende stilling er hovedoppgavene å operasjonalisere Brønnøysundregistrenes mål og strategiske fokusområde for Enhetsregisteret som nasjonal felleskomponent. Elin arbeider tett opp mot Enhetsregisterets tilknyttede registre og andre etater i registersamspillet og representerer Enhetsregisteret i relevante fora. Hun har de siste årene også vært involvert i Skate-tiltaket Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter; først foranalysen, og nå hovedprosjektet i regi av Brønnøysundregistrene - i samarbeid med en rekke andre forvaltningsorganer.

Elin skal holde et innlegg på Sesjon 3B: Fra gode hensikter til aksjon

Ellen Strålberg, Difi

Ellen Strålberg

Ellen Strålberg er fagdirektør i Difi og informatiker med bred kompetanse fra offentlig forvaltning. Hennes fagområde er digitalisering av offentlig sektor, herunder samhandlingsløsninger som forutsetter et samspill mellom teknologi, standardisering, organisasjon og juss. Ellen har hatt ulike roller som rådgiver, prosjektleder og leder. Hun har hatt ansvar for utarbeidelse av nasjonale strategier og handlingsplaner samt ledelse av nasjonale prosjekter og programmer. Dette innebærer tett samarbeid med andre offentlige virksomheter, kompetansesentre, interesseorganisasjoner og leverandører.

Ellen skal holde innlegg på Workshop 6: Fremtidens målbilde – hvordan tilby offentlige tjenester- innovativt

Steffen Sutorius, Difi

Steffen Suttorius

Steffen Sutorius er utdannet siviløkonom fra Norges handelshøyskole. Han har lang erfaring som leder fra offentlig og privat sektor, og har ledet tunge omstillings- og digitaliseringsprosjekter både som leder og konsulent. Han har hatt ulike lederroller i Statens pensjonskasse, hvor han blant annet var ansvarlig for ett av de største endrings – og IKT-prosjektene som er gjennomført i offentlig sektor, Perform. Steffen kom til Difi i mai 2016 fra stillingen som direktør for konseptvalg og forretningsplaner i konsulentselskapet Metier. Som konsulent har han bistått en rekke departementer, statlige etater, sykehus, kommuner og private virksomheter i strategiske endringsprosesser, store prosjekter og større anskaffelser.

Steffen skal delta i samtalen om Digital agenda i plenum

Sverre Svensen, Difi

Sverre Svendsen

Sverre er konstituert leder for Statens innkjøpssenter hos Difi. Sverre Svensen har en master i internasjonal ledelse fra MIIS i California, og en bachelor i økonomi fra BI og har lang erfaring som leder på innkjøpsområdet. Han har hatt ansvar for leverandørstyring i NAV siden mai 2015.

Sverre skal holde et innlegg på Sesjon 1B: Neste generasjon sourcingstrategier i offentlig sektor

Knut Sælid, Kartverket

Knut Sælid

Knut er har master i informatikk med GIS fra UIO. Han jobber for tiden i Kartverket som IT-sjef systemutvikling og er i tillegg prosjektleder Geonorge ut året. Han har tidligere jobbet med blant annet: Geodata 2 år – systemutvikling og systemansvarlig Geodata webklient, teknisk spesialist. Mazeppa 5 år – systemutvikling og prosjektledelse av generelle IT-systemer, mobil-GIS. Kartverket 5 år – partsoppfølging Norge digitalt, teknologiske rammeverk og veiledere.

Knut skal holde et innlegg på Workshop 1: Prosjektledelse i store IT-prosjekter

Hilde Sætertrø, NHO

Hilde Sætertrø

Hilde er prosjektleder i Nasjonalt program for leverandørutvikling som har som mål å fremme innovasjon i forbindelse med offentlige anskaffelser. De ser på hvordan offentlig sektor kan tilrettelegge anskaffelsesprosesser på en slik måte at det stimulere til mer innovasjon og framtidsrettede løsninger. Nasjonalt program for leverandørutvikling startet i 2010 og er et samarbeidsprosjekt mellom NHO, KS og Difi. Programmet gjennomføres som et partnerskap av nasjonale innovasjonsaktører, departementer, statlige virksomheter, større kommuner og næringslivet.

Hilde skal holde et innlegg på sesjon 2C: "Share the Problem" ‐ Samarbeide mellom kommune og innovasjonsmiljøer

Synne Sørbøe, Nordahl Grieg vgs

Synne Sørbøe

Synne er denne høsten elev i 3. klasse på linja Grønn Innovasjon på Nordahl Grieg vgs. Hva skal vi leve av i fremtiden? Hva skal vi jobbe med i fremtiden? Hvordan lykkes med fremtidige innovasjoner? Dette er spørsmål som elevene tar med seg inn i sine prosjekter.

Synne skal sammen med medelev Jørgen forelle om hvordan elevene på linja Grønn Innovasjon samarbeider og lærer i plenum og mer inngående isesjon 1C: Skam-generasjonen møter byråkratiet.

Linn Tronstad, Capgemini

Linn Tronstad

Linn arbeider som rådgiver innenfor prosessledelse og prosessautomatisering i Capgemini. Linn har vært ansvarlig for flere prosessautomatiseringsprosjekter i både privat og offentlig sektor i det norske markedet. I sitt arbeide innenfor Robotic Process Automation (RPA) har hun praktisk erfaring innenfor prosjektplanlegging, prosessevaluering og prosesskartlegging samt hands-on utvikling og implementering av prosessene.

Linn skal holde et innlegg på sesjon 3A: Robotics Process Automation (RPA) - et praktisk virkemiddel til digitalisering

Tarjei Vassbotn, Disruptive Technologies

Torgeir Vassbotn

Tarjei Vassbotn ble i sommer ansatt som VP Software i Disruptive Technologies. Han kom fra stillingen som Global Head of IoT Developer Relations i Google, basert i Mountain View, Silicon Valley. Fra tidligere har han erfaring som CTO i Scandinavia Online og er grunder av flere teknologiselskaper.

Tarjei deltar i plenum 3: "Hvilke forventninger har dagens ungdom til fremtidens offentlig sektor?"

Helge Veum, Datatilsynet

Helge Veum

Helge Veum, avdelingsdirektør i Datatilsynet. Veum har vært i Datatilsynet siden 2003. Der han arbeidet med de fleste sektorer, og da spesielt offentlig sektor og helsesektoren. Han er telekomingeniør og har mastergrader innen IT og økonomi/ledelse.

Helge skal holde et innlegg på sesjon 3C: Big Data i offentlig sektor

Herman Ørn Vidarsson, Technoport

Herman Vidarsson

Hermann Ørn Vidarsson jobber med å lage møteplasser for innovasjon gjennom Foreningen Technoport hvor han blandt annet er prosjektleder for flaggskiparrangementet Technoport. Han har sin utdannelse fra Kaospiloterne i Danmark og har jobbet med arrangement -design og -produksjon i over 20 år. På Nokios skal Hermann snakke om Share the Problem, en metode og arrangementserie Technoport har utviklet for å hjelpe i gang behovsstyrte innovasjonsprosesser. Løst basert på tankegodset bak «Crowdsourcing».

Herman skal holde et innlegg på sesjon 2C: "Share the Problem" ‐ Samarbeide mellom kommune og innovasjonsmiljøer

Torgeir Waterhouse, IKT Norge

Torgeir Waterhouse

Torgeir Waterhouse er direktør for internett og nye medier i IKT- Norge og er en kjent debattant og aktør innenfor IKT området. Han ledet utvalget som laget utredningen "Hindre for digital verdiskaping".

Torgeir holde et innlegg på sesjon 1A: Trender som vil prege fremtiden

Inger Østensjø, KS

Torgeir Østensjø

Inger Østensjø er direktør i KS for forskning, innovasjon og digitalisering. Hun var tidligere rådmann i Stavanger.

Inger er utdannet innen økonomi og ledelse fra Universitetet i Stavanger, Norges kommunal- og sosialhøgskole og Universitetet i Bergen, og har Forsvarets Høgskoles hovedkurs.

Inger skal delta i samtalen om Digital agenda i plenum

Anne-Mette Øvrum, Signo Conrad Svendsen senter

Anne Mette Øvrum

Anne-Mette Øvrum er direktør i Signo Conrad Svendsen senter og en aktiv og innovativ politiker. Hun var ordfører i Sør-Odal kommune 2011–2015, og sitter i sin 3 periode i Høyres kommunalutvalg, som er et fast utvalg nedsatt av sentralstyret i Høyre for å være et bindeledd mellom lokalpolitikere og stortingspolitikere.

Øvrum har en Executive Master i ledelse, med Internasjonal ledelse, endringsledelse og strategisk forretningsutvikling og innovasjon som portefølje – i sistnevnte masterprogram skrev Anne-Mette oppgave om «Fra papirbaserte løsninger til digitale tjenester i offentlig sektor». Anne-Mette har en unik lederbakgrunn, med toppledererfaring fra både privat og offentlig sektor i tillegg til toppleder verv i politikk. I mer enn 20 år som leder har Anne-Mette vært pådriver for omstilling og endring gjennom innovasjon i praksis.

Anne-Mette skal holde et innlegg på sesjon 2A: Innovasjon - mer enn idéer og oppfinnelser

Rikke Aag, Forbrukerrådet

Rikke Aag

Rikke Aag har en mastergrad i digital design og kommunikasjon fra IT-Universitetet i København, og har skrevet masteroppgave i samarbeid med Avinor om passasjeropplevelser på Oslo Lufthavn med et digitalt perspektiv. Rikke jobber nå som tjenestedesigner i Forbrukerrådet i Oslo, og arbeider med utvikling av nye digitale tjenester og verktøy. I sin arbeidshverdag beskjeftiger Rikke seg blant annet med konseptutvikling og grafisk design, og brenner for å skape helhetlige og gode brukeropplevelser

Rikke skal holde et innlegg på sesjon 4C: Vellykket brukerinvolvering.

Gudmund Aasgaard, Capgemini

Gudmund Aasgaard

Gudmund er forretningsanalytiker og løsningsarkitekt i Capgemini og har mer enn 20 års erfaring fra IT-bransjen. I disse årene har han jobbet med programvareutvikling, prosjektledelse, rådgivning og IT-arkitektur, for det meste innenfor bank- og finanssektoren. Han har vært med å konstruere løsninger innenfor bil- og boligfinans, digital ID og kredittevaluering i tillegg til løsninger på private/public cloud og RPA. For tiden er Gudmund engasjert i et større RPA prosjekt for Nets.

Gudmund skal holde et innlegg på sesjon 3A: Robotics Process Automation (RPA) - et praktisk virkemiddel til digitalisering


Samarbeidspartnere

NOKIOS

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) er en møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. Dette er en faglig sterke konferanse - programrådet som planlegger og utvikler konferansen består av representanter fra tre universiteter, offentlige etater og leverandører.

Kontakt

Prosjektleder

Eli Vinogradoff
e-post:
eli.vinogradoff@ntnu.no
tlf: 73 59 00 62
mobil: 91 89 72 76

Sekretariat

e-post:
nokios@videre.ntnu.no

 
Faks: 73 59 51 50

Postadresse

NOKIOS
NTNU VIDERE, Høgskoleveien 12, 7491 Trondheim

Sosiale media

twitter facebook flickr

Nyhetsbrev

twitter