NOKIOS
Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor
Meny
Søk
Større tekst
Normal tekst

A-sesjoner har tema:
Neste generasjon teknologi og tjenester
B-sesjoner har tema:
Neste generasjon offentlig sektor
 
C-sesjoner har tema:
Neste generasjon Brukere
 

Sesjon 1 onsdag 2. november kl 12:00 - 13:00

Sesjon 1A Trender som vil prege fremtiden

Axel Birkeland Sesjonsansvarlig: Axel Birkeland, Statens Innkrevingssentral

Vi er midt i en teknologisk revolusjon og på bare 20 år har teknologi forandret livene våre radikalt. Hva de neste 20 årene vil bringe vet vi noe om, men vi trenger å vite så mye som mulig for å forberede oss best mulig på fremtiden.

Automatisering ved hjelp av smarte maskiner er på full fart til å gjøre sitt inntog i mange sammenhenger og vi snakker om den enorme effektiviseringen som ligger i robotisert prosessautomatisering. «Smart» handler om at teknologien er i stand til å forstå behov og ønsker samt proaktivt presentere brukerne tilpassede tjenester og produkter, fortrinnsvis digitalt.

Bitcoin er en digital valuta på internett som ikke er tilknyttet noen sentralbank eller statlig myndighet og «myntene» er i praksis lange tallrekker. Blockchain er teknologien som ligger bak og representerer et fundamentalt skifte – et paradigmeskifte – innen produksjon og distribusjon av finansielle tjenester. Ingen vet om den digitale valutaen er en boble som sprekker, eller om den er fremtidens praktiske betalingsmiddel på nett.

I denne sesjonen ser vi på noen hovedtrender innenfor den teknologiske utviklingen og hva dette kan og bør bety for oss i offentlig sektor. Vi gjøre også noen refleksjoner rundt utfordringer omkring personvern og etikk som følge av utviklingen.

Foredragsholdere:

Magnus Revang, Gartner
Torgeir Waterhouse, IKT NorgeSesjon 1B Neste generasjon sourcingstrategier i offentlig sektor

Astrid Øksenvåg Sesjonsansvarlig: Astrid Øksenvåg, eKor

Strategisk sourcing i offentlig sektor er å finne de beste samarbeidspartnere og leverandører i markedet som kan levere de varer og tjenester vi trenger for å levere på vårt samfunnsansvar på en best mulig måte. Til de beste kommersielle betingelser, kvalitet og service.
Sourcing som begrep er forholdsvis nytt og ikke helt fortrolig i sektoren ennå, men feltet har et rikt potensiale for strategiske partnerskap og kostnadseffektivitet, hvis man tar det på alvor. I denne sesjonen får vi høre fra noen av miljøene som gjør nettopp det.

Strategisk tjenestekjøp i kommunal sektor for å understøtte digitalisering
Kommunene på Øvre Romerike har de siste årene etablert en strategi for tjenestekjøp basert på innovative anskaffelser. I første omgang har metodikken vært benyttet på anskaffelse av plattform for velferdsteknologi og fremtidens leveranseplattform for å understøtte kommunenes tjenesteleveranser. Formålet har vært å etablere strategiske partnerskap på utvalgte områder der markedet blir utfordret på å levere sine beste løsninger. Som et resultat er det en forventing om mer kostnadseffektive tjenester. I denne delen får du høre om de strategiske valgene kommunene har tatt på styring og kontroll av tjenestekjøp, erfaringene med innovative tjenestekjøp og om vi som kunder og leverandørene er modne for denne formen for tjenestekjøp.

Smart sourcing, - hva og hvordan?
Telenor Norge har drevet med IT sourcing i 15 år. De begynte med skille ut deler av sin egen operative IT virksomhet i Norge og har i dag en differensiert multi-sourcing strategi med hovedvekt på offshorebaserte leveransemodeller. I dette foredraget får du innblikk i denne utviklingen og Telenor Norges erfaringer, utfordringer og resultater.
De jobber aktivt med videreutvikling av sourcing og opplever at transisjon, kontrakt, styringsmodell, relasjoner, kultur, og ikke minst kompetanse er forskjellen mellom suksess og fiasko.

Foredragsholdere:

Odd Ruud, Digitale Gardemoen
Øyvind Rimmereid, Telenor

Sesjon 1C Skam-generasjonen møter byråkratiet

Vibeke Kløvstad Arne Krokan Sesjonsansvarlige: Vibeke Kløvstad, IKT-senteret og Arne Krokan, NTNU

Framtidsrettet utdanning: Grønn innovasjon
Nordahl Grieg videregående skole i Bergen har som målsetting å gi en framtidsrettet utdanning til elevene. Grønn innovasjon startet opp skoleåret 2015/2016 som et prøveprosjekt for elever på Vg2 studiespesialisering. Utdanningen omhandler framtidens arbeidsmarked og ferdigheter for det 21. århundre, som evne til samarbeid, kommunikasjon og problemløsing. Tematisk er spørsmål som gjelder bærekraft og grønn innovasjon helt naturlige valg.
Undervisningen på Grønn innovasjon er preget av arbeid i prosjekter i samarbeid med ulike eksterne aktører, både fra andre skoler, næringslivet, akademia og ideelle organisasjoner. NHO, Raftostiftelsen, Q-meieriene, The Hub, Grønnere Liv på Landås, Red Cross United World College i Fjaler og BiR er eksempler på samarbeidspartnere.

Foredragsholdere:

Jørgen Holstad Engelsen, elev på Grønn Innnovasjon, Nordahl Grieg vgs
Synne Sørbøe, elev på Grønn Innnovasjon, Nordahl Grieg vgs

Sesjon 2 onsdag 2. november kl 14:45 - 15:45

Sesjon 2A Innovasjon - mer enn idéer og oppfinnelser

Merethe Wiel Sesjonsansvarlig: Merethe Wiel, Lånekassen

Et marked i rask endring drevet av teknologiutviklingen og en samfunnsutvikling påvirket av globale forhold og demografiske endringer. Utviklingstrendene og endringstakten er en viktig årsak til at bedrifter og forvaltningen vier stadig mer oppmerksomhet til innovasjon. Mange virksomheter ønsker å ta i bruk nye idéer og oppfinnelser for å omstille seg til utviklingen. Noen ønsker å dra nytte av gründermiljøene for å styrke egen omstillingsevne.
Hvilke muligheter finnes for å etablere innovasjon som en funksjon? Denne sesjonen vil dele erfaringer fra innovasjonsarbeid fra ulike perspektiver. Sesjonen vil være interaktiv slik deltakere inviteres til å dele egne erfaringer med foredragsholdere

Temaer:
• Forutsetninger for innovasjon – å drive ledelsesperspektiv – Anne Mette Øvrum
• Innovasjon i praksis – om å være prosessdriver – Kari Hengebøl
• Trender og praksis innen innovasjonsarbeid - Francis D’Silva

Foredragsholdere:

Francis D'Silva, Accenture
Anne-Mette Øvrum, Signo Conrad Svendsen senter
Kari Hengebøl, Oslo Universitetssykehus

Sesjon 2B Møt menneskene bak robotene – Innføring av digitale medarbeidere i Bergen kommune

Jens Nørve Sesjonsansvarlig: Jens Nørve, DIFI

Bergen kommune er i gang med å innføre digitale medarbeidere for å effektivisere en rekke arbeidsprosesser. Eksempelvis er utsending av brevpost til innbyggere og næringsliv automatisert med en kombinasjon av robotteknologi, scanner og SvarUt. Vi tar en gjennomgang av denne robotteknologien (Blue Prism) og en diskusjon på hvordan dere kan utnytte denne.
I tillegg vil vi få en forklaring på hvordan den kognitive agenten Amelia faktisk fungerer bak kulissene, og det vil også bli delt noen tanker om mulighetene for samspill mellom forskjellige typer roboter i årene som kommer.

Foredragsholdere:

Steinar Carlsen, Bergen kommune
Erik Lien, Partner AVO Consulting
Øyvind Litlere, Avdelingsleder Bovuet
Max Herner, IP Soft

Sesjon 2C "Share the Problem" ‐ Samarbeide mellom kommune og innovasjonsmiljøer

Freddy Barstad Eirik Vefsnmo Sesjonsansvarlige: Freddy Barstad, NTNU og Eirik Vefsnmo, Bouvet


Hvorfor brukerinvolvert innovasjon. Trondheim kommune forteller hvorfor og hvordan det gikk
Veien til raskere, enklere og sikrere samhandling med Trondheim kommune. Vi har alle behov for tjenester fra kommunen i løpet av livet. Fra det første hjemmebesøket fra helsesøster etter fødselen, barne og ungdomstiden i barnehage og skole, som boligeier, som aktiv i idrett og frivillighet, som pårørende, som pleietrengende eller som engasjert i byen vår. Som innbygger vil vi at kontakten med det offentlige skal være enkel, sikker og smidig.

Om crowdsourcing - Brukerinnvolverte innovasjonsprosesser. Share the problem som format
Det er stort fokus på innovasjon for tiden, og da gjerne innovasjon i samarbeide mellom nye aktører. Technoport er en spennende arena og en viktig bidragsyter til innovasjon som også gagner offentlig sektor.

Går dette i klinsj med forskrift om offentlig anskaffelser?
Hilde Sætertrø - Leverandørutviklingsprogrammet, NHO Trøndelag.

Foredragsholdere:

Kristian Mjøen, Trondheim Kommune
Hermann Ørn Vidarsson, Technoport
Hilde Sætertrø, NHO Trøndelag


Sesjon 3 torsdag 3.november kl 09:00 - 10:00

Sesjon 3A Robotic Process Automation (RPA) - et praktisk virkemiddel til digitalisering

Atle Bergfjord Sesjonsansvarlig: Atle Bergfjord, Capgemini

Robotic Process Automation (RPA) er blitt en viktig komponent i virksomheter som ønsker å digitalisere sine operasjoner, enten det er innenfor kjernevirksomheten eller i mer støttende arbeidsfunksjoner. Dette er fordi løsningene utpeker seg med fleksible og forretningsrettede løsninger som går på tvers av allerede eksisterende plattformer, og særdeles kort implementeringstid (det handler om uker, ikke måneder eller år), i tillegg til tydelige gevinster som raskt kan realiseres. Gevinstene er knyttet til både effektivisering (fjerning av manuelle og repetitive arbeidsoppgaver), kvalitet, og forbedret brukeropplevelse for både ansatte og kunder.

Foredraget vil gi en praktisk introduksjon til hva Robotic Process Automation (RPA) egentlig er og hvordan «robotene» kan brukes per i dag og fremover. Noen av spørsmålene som blir besvart er: -Hvilken tilnærming bør man ha for effektiv implementering av RPA? -Hvilke er de kritiske suksessfaktorer for en problemfri implementering?

Foredragsholderne vil dele erfaringer som er opparbeidet gjennom praktisk implementering av RPA-løsninger i det norske markedet og ta dere med gjennom reelle kundehistorier fra privat og offentlig sektor.

Foredragsholdere:

Richard Becke, Nets
Linn Tronstad, Capgemini
Gudmund Aasgaard, Capgemini

Sesjon 3B Fra gode hensikter til aksjon

Hilde Kristin Storvig Arne Thorstensen Jan Stensby Sesjonsansvarlig: Hilde Kristin Storvig, Brønnøysundregistrene, Arne Thorstensen, Skattetaten og Jan Stensby, Kartverket

Digital agenda og Skates handlingsplan gir gode føringer og har gode hensikter.

Den sektorovergripende brukerreisen - med sluttbruker i sentrum. Skjer det noe? Eller er det bare festtaler?

Samhandling er helt nødvendig for å møte innbyggernes forventninger til digitale tjenester fra offentlig sektor. Samarbeid har det vært i offentlig sektor lenge, men ofte kun bilateralt. Nå er det viktig å involvere flere offentlige etater og kommunene i sektorovergripende brukerreiser med tilhørende informasjonsgrunnlag.

Det er store forventninger til at innbyggere og næringsliv kan få gode opplevelser i møtet med forvaltningen. Skate har fokus på forbedret samhandling i sin handlingsplan – hør foredrag og diskusjon.

Foredragsholdere:

Trine Lind, Oslo kommune
Birgitte Egset, Difi
Geir Myrind, Skatteetaten
David Norheim, Brønnøysundregistrene
Elin Strandheim, Brønnøysundregistrene

Sesjon 3C Big Data i offentlig sektor

Hallstein Husand Jørund Leknes Sesjonsansvarlige: Hallstein Husand, Datatilsynet og Jørund Leknes, Kantega

BigData i offentlig sektor handler på mange måter om det vi kan kalle vårt «Register Gull» og hvordan vi forvalter, deler og gjenbruker dette. Her ser vi på muligheter for hvordan dette kan gjenbrukes og deles innen sektoren for å skape nye og bedre tjenester og hvordan vi kan dele og gjenbruke dette i samarbeid med private for å forbedre eksisterende og skape nye tjenester. Vi får også dette satt inn i et personvernmessig lys, hva er lov og ikke lov, hva kan man og hva kan man ikke. Hvordan få til å utnytte potensialet for gjenbruk og deling, ved å gjøre det riktig sett fra et personvernståsted. Behovet for samspill mellom offentlige og private plattformer, i form av deling av data er bakgrunnen for at personvernhensyn er viktig når så store mengder data er i spill

Foredragsholdere:

Helge Veum, avdelingsdirektør i Datatilsynet
Andreas Rafaelsen, Brønnøysundregistrene

Sesjon 4 torsdag 3.november kl 10:30 - 11:30

Sesjon 4A Omstilling i praksis for neste generasjons intelligent teknologi

Pelle Sneen Sesjonsansvarlig: Pelle Sneen, Accenture

Kunstig intelligens og intelligente maskiner er noen av de mest spennende teknologier i dag og vil påvirke oss drastisk i tiden fremover. Eksperter forventer at kunstig intelligens og robotikk kommer til å føre til de største omveltingene på arbeidsplassen siden den industrielle revolusjon.

Intelligente maskiner kan gjøre arbeid som mennesker tidligere har vært alene om. Og deres evner til å både automatisere og støtte kunnskapsarbeid forbedres raskt. Blant annet vil ledere i både offentlige og private bedrifter kunne benytte kunstig intelligens som beslutningsstøtte fremfor å fatte beslutninger basert på «magefølelsen».

Sesjonen vil prøve å svare på hva kunstig intelligens er, hvor den kommer fra og hvor den vil føre oss, samt hva kunstig intelligens betyr for ledelse, kompetanse og omstilling i offentlig sektor. I tillegg vil vi dele ferske resultater fra en studie av 1770 ledere i 14 land om deres arbeid og holdninger, frykt og forventinger til intelligente maskiner – ikke minst hvordan Norden og offentlig sektor skiller seg ut.

Foredragsholder:

Vegard Kolbjørnsrud, Ass. prof. Handelshøyskolen BI
Anders Kofod-Petersen, Alexandra Insituttet og NTNU

Sesjon 4B Hvordan sikrer vi identiteten til norske borgere og kan vi stole på den?

Arild Jansen Eva Helen Kjeldal Sesjonsansvarlige: Arild Jansen, UiO og Eva Kjeldal, Computas

En sikker identitet er en av basistjenestene det offentlige både leverer og benytter, og er en av tingene som er felles uavhengig av hvilken etat man er i kontakt med.

Når borgere identifiserer seg skal motparten være trygg på at personen er den han eller hun utgir seg for å være. For å oppnå dette må man også være sikker på at en person har kun en identitet i Norge. Med dagens løsning er det for lett å ha flere identiteter som kan føre til feilutbetalinger, misbruk av offentlige midler, svart arbeid og økonomisk kriminalitet. Dagens ID-forvaltning er fragmentert, og den er ikke sikrere enn det svakeste leddet i verdikjeden. Dette gjelder utsteding av identitet, men også verifisering som i all hovedsak blir gjort av en person med helt annen kompetanse og ansvarsområde enn ID-misbruk.

Identitetsforvaltning er et resultat av flere byggeklosser, der noen er på plass og andre er underveis. Dette inkluderer blant annet bruk av biometri, innføring av nasjonalt ID kort og tjenester fra Folkeregisteret. Hvordan blir identitetsforvaltning håndtert i fremtiden, og hvilke tjenester kan vi forvente av det som leverer en sikker identitet?

Politidirektoratet lager nytt nasjonalt ID-kort, men vil dette hjelpe til å løse utfordringene som offentlig sektor har?

Foredragsholdere:

Marianne Henriksen, Skatteetaten
Annar Bohlin-Hansen, Politiet

Sesjon 4C Vellykket brukerinvolvering

Jørund Leknes Leif Skiftenes Flak Sesjonsansvarlige: Jørund Leknes, Kantega og Leif S. Flak, Universitetet i Agder

Mange IT-løsninger har vært fantastiske på tegnebrettet, men likevel mislyktes, fordi man har glemt å tenke på hvordan løsningen skal brukes. Vi viser eksempler på hvordan brukerinnsikt og brukerinvolvering gir bedre offentlige tjenester. Hvilke teknikker er nyttig for å kartlegge brukerbehov, og når bør man velge hvilken teknikk?

Sesjonen vil presentere to case, et i samarbeid mellom Forbrukerrådet og Kantega og et fra Trondheim kommune.

Offentlige tjenester og løsninger skal være enkle å bruke og tilpasset brukerens behov, og da er brukerinvolvering et sentralt virkemiddel. Men brukerinvolvering gir ikke alene bedre løsninger. Er vi klare for å ta brukeren på alvor og virkelig ta konsekvensen av det vi lærer underveis? Hvordan kan vi legge til rette for at innsikten vi har skaffet oss om brukerens behov faktisk fører til bedre løsninger? En åpen prosess, som gir rom for det som ikke er kjent på forhånd, er en god start. Forbrukerrådet og Kantega gir et innblikk i hvordan de sammen løste et forprosjekt for en ny forbrukertjeneste rettet mot håndverkerbransjen. Hva ble gjort underveis, hva lærte man, og hvilken betydning får dette for sluttbrukeren.

Trondheim kommune vil presentere eksempler fra Trondheim kommunes digitaliseringsarbeid (Digitalt førstevalg). Eksemplene her hovedsakelig fra den digitale meldeboka. Meldeboka er en digital tjeneste for kommunikasjon mellom skoler, SFO, barnehager og foresatte i Trondheim kommune. Tjenesten skal være den primære kommunikasjonskanalen for skriftlig kommunikasjon mellom skole og hjem.

Foredragsholdere:

Jomar Estenstad, Trondheim kommune
Liss Johansen Sandø, Trondheim kommune
Øyvind Lillerødvann, Kantega
Rikke Aag, Forbukerrådet


Samarbeidspartnere

NOKIOS

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) er en møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. Dette er en faglig sterke konferanse - programrådet som planlegger og utvikler konferansen består av representanter fra tre universiteter, offentlige etater og leverandører.

Kontakt

Prosjektleder

Eli Vinogradoff
e-post:
eli.vinogradoff@ntnu.no
tlf: 73 59 00 62
mobil: 91 89 72 76

Sekretariat

e-post:
nokios@videre.ntnu.no

 
Faks: 73 59 51 50

Postadresse

NOKIOS
NTNU VIDERE, Høgskoleveien 12, 7491 Trondheim

Sosiale media

twitter facebook flickr

Nyhetsbrev

twitter