NOKIOS
Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor
Meny
Søk
Større tekst
Normal tekst

NOKIOS programråd

Pelle Sneen, Accenture

Pelle Sneen

Pelle Sneen har 9 års bakgrunn som rådgiver og prosjektleder i offentlig sektor, med NAV, Helsedirektoratet og Altinn som de største kundene. Pelle er ansvarlig for industrigruppen Public Service Operations & Management i Accenture.

Med over 270 000 ansatte globalt, tilbyr Accenture kompetanse og løsninger innenfor de fleste områder og bransjer, og er et av verdens største konsulenthus og med 70 av verdens 100 største firmaer som kunder. Accenture har omfattende erfaring med gjennomføring av store, komplekse prosjekter og endringsprogrammer i offentlig og privat sektor.

Erlend Kristoffersen, Basefarm

Erlend Kristoffersen

Erlend har i over 10 år vært direktør med forretnings- og personalansvar og er nå direktør kundeleveranser i Basefarm med ansvar for selskapets avtaler i tre land. Erlend har teknisk utdannelse som ingeniør og spesialisering innen data. Erlend har hatt stilling som testingeniør, konsulent, account manager og partneransvarlig i store internasjonale selskaper som representerer leverandører til offentlig sektor. Gjennom dette har Erlend jobbet tett på store offentlige prosjekter i Skatteetaten, NAV, UDI, Forsvaret, Jernbaneverket og Posten.

Basefarm er en ledende driftsleverandør av komplekse IT-løsninger for virksomhetskritiske applikasjoner. Vi tilbyr avanserte skytjenester og colocation med applikasjonsdrift fra våre seks datasenter i Europa. Med over 350 medarbeidere forvalter vi driften av mer enn 35.000 tjenester, med over 40 millioner sluttbrukere i 23 land. Vi sikrer at virksomhetskritiske IT-tjenester alltid er tilgjengelige.

Kjetil Århus, Bergen kommune

Kjetil Århus

Kjetil Århus er IKT Direktør i Bergen kommune. Han har vært pådriver og ansvarlig for at Bergen er kommet langt i arbeidet med å levere elektroniske tjenester til innbyggere og næringslivet i Bergen. Han har videre sørget for at Bergen ligger lang fremme når det gjelder å IKT-samhandle med det offentlige samt deres bruk av nasjonale felleskomponenter.
Kjetil har vært sentral i etableringen av IKT samarbeidet mellom de 10 største kommunene, K10. Han sitter der i arbeidsutvalget sammen med Oslo og Trondheim.
Fokus nå er å medvirke til økt samhandling i kommunesektoren via nyetablerte Kommit samt å jobbe for at kommunene sine behov blir ivaretatt inn mot nasjonale felleskomponent prosesser.

Eirik Vefsnmo, Bouvet

Eirik Vefsnmo

Eirik er regionsdirektør i Bouvet. Han har mer enn 35 års erfaring fra IT-bransjen. Han har allsidig bakgrunn som forsker ved FFI og SINTEF, samt fra ulike lederroller i selskapene Computas, Capgemini, Mandator, Cell Network og nå i Bouvet. Han har praktisk erfaring fra offentlige prosjekter og har kundeansvar i Bouvet for en rekke store offentlige kunder og har derigjennom hatt et tett engasjement mot mange offentlige IT-prosjekter.

Bouvet er et norsk konsulentselskap som jobber for viktige samfunnsaktører innenfor alle store bransjer. Oppdragene bidrar blant annet til stabil energiforsyning, mer effektiv offentlig sektor, bedre helsevesen, sikrere banker, rikere medietilbud, bedre HMS i oljesektoren, mindre administrasjon i transportnæringen og bedre kundeopplevelser i varehandelen. Bouvet designer, utvikler og forvalter IT-løsninger og digital kommunikasjon – og gir råd om bruken av slike løsninger. Bouvet har over 1000 ansatte fordelt på 11 kontorer i Norge og 3 i Sverige. Bouvet er notert på Oslo Børs.

Hilde Kristin Storvig, Brønnøysundregistrene

Hilde Kristin Storvig

Hilde Kristin Storvig er seniorrådgiver ved Brønnøysundregistrene og har lang erfaring og bred kompetanse på eForvaltning og eForvaltningsløsninger på tvers av sektorielle og nasjonale grenser. Et viktig arbeidsområde er mål og strategier. Hun representerer etaten i ulike samarbeidsfora, blant annet arbeidsutvalget for Skate («veikartarbeidet») og arbeidet med strategi for nasjonale fellesløsninger. Hilde Kristin har vært medlem av programrådet siden 2008.

Atle Bergfjord, Capgemini

Atle Bergfjord

Atle har mer enn 20 års erfaring fra IT-bransjen. De siste 12 årene har han arbeidet med rådgivning, salg og leveranseoppfølging av IKT-prosjekter i offentlig sektor. Atle er salgsdirektør og ansvarlig for offentlig sektor i Capgemini Norge. Han har vært i selskapet siden 2006 og har i mange år hatt kundeansvar og vært engasjert i noen av de største IT-prosjektene innen offentlig sektor.

Capgemini er verdensledende leverandør av consulting-, teknologi- og outsourcing-tjenester. Selskapet bistår kunder med å med å endre sin virksomhet og realisere sitt potensial ved hjelp av teknologi. En betydelig del av tjenestene utføres innen offentlig sektor, og Capgemini har opparbeidet solid innsikt og forståelse for utfordringene sektoren står overfor. Capgemini er representert i mer enn 40 land, har 180 000 ansatte globalt og omsatte for 11,9 milliarder euro i 2015. Selskapet er børsnotert i Paris.

Eva Helen Kjeldal, Computas

Eva Helen Kjeldal

Eva Helen Kjeldal er avdelingsleder i Computas. Hun har bred erfaring fra flere store offentlige IKT prosjekter, hvor hun blant annet har hatt roller som løsningsarkitekt, funksjonelt ansvarlig, scrummaster og utvikler. Eva har jobbet mye med modellering av arbeidsprosesser og saksflyt for offentlig forvaltning, og har slik fått et meget godt innblikk i mange av de problemstillinger som reises og de muligheter som oppstår - både før, under og etter store IKT-prosjekter i komplekse offentlige organisasjoner.

Computas AS er et norsk IT-konsulentselskap som leverer konsulent- og rådgivningstjenester til kunder som Politiet, Utlendingsforvaltningen, Domstolene, Mattilsynet, NAV - for å nevne noen. Gjennom over 30 år har Computas bygget opp en unik kompetanse innen utvikling av gode og prisvinnende fagsystemer, arbeidsprosess-løsninger og samhandlingsløsninger. Informasjons- og dataforvaltning, med blant annet semantisk teknologi og datavarehus/BI, er et annet sentralt fagområde for selskapet. Computas har ofte totalansvar for prosjektene, og leverer systemutviklere, arkitekter og prosjektledere i utviklingsteam som jobber tett og godt med kundene på en smidig måte. Slik skapes de beste løsningene.

Hallstein Husand, Datatilsynet

Hallstein Husand

Hallstein Husand er ansatt som seniorrådgiver i Datatilsynet, og har spesielt fokus på offentlig sektor og digitaliseringsprogrammet. Han har lang erfaring fra, og mye kompetanse på eForvaltning der hans fokusområder er eForvaltningsløsninger på tvers av etater og sektorer. Hallstein har også vært avdelingsdirektør for Avdeling for nasjonal eforvaltning og infrastruktur ved Brønnøysundregistrene og programleder for satsingsprogrammet Altinn II. Han har også sittet i styringsgrupper for nasjonale satsinger som eID og SERES, og deltatt i utredningsarbeid og utarbeidelse av rapporter på nasjonalt nivå. Hallstein ble kåret til "Årets IT-direktør 2010", for sitt arbeid med satsingsprogrammet Altinn II. Han har også jobbet som rådgiver hos konsulentselskapet Bouvet en periode. Hallstein har, med et kort avbrudd, vært medlem i programkomiteen siden starten.

Jens Nørve, Difi

Jens Nørve

Jens Nørve er ansatt i avdeling IT-styring og samordning i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Jens har vært med helt fra etableringen og utviklingen av Difi. Han har hatt fokus på fornying og effektivisering ved bruk av ikt og arbeidet i mange år med ulike prosjekter knyttet til samarbeid og samhandling på tvers i offentlig sektor. Han har blant annet ansvaret for Digitaliseringskonferansen og utviklingen av prosjektveiviseren.no. Før Jens kom til Difi, jobbet han 7 år med IT-styring og koordinering i Telenor, samt at han har lang fartstid fra ulike departementer i regjeringskvartalet. DIFI er sammen med NTNU hovedarrangør av NOKIOS.

Torbjørn Pedersen, EVRY

Torbjørn Pedersen

Torbjørn er direktør for Stat i EVRY og har bred erfaring fra den norske IT-industrien fra sentrale stillinger innenfor konsulentvirksomhet og programvareutvikling. I EVRY har han ansvar for selskapets leveranser til statlige kunder og er tett involvert i en rekke prosjekter knyttet til realisering av digitaliseringsprogrammet.
EVRY er et av de ledende IT-selskapene i Norden. EVRY vil med sin bredde- og spisskompetanse bidra til realisering av regjeringens mål om digitalisering av offentlig sektor. Mange barrierer og hindringer kan fjernes gjennom smart bruk av IT-løsninger basert på moderne prinsipper og sikker arkitektur. EVRY ønsker å bidra til løsninger som begeistrer norske innbyggere!

Astrid Øksenvåg, eKor

Astrid Øksenvåg

Astrid arbeider som rådgiver, med fokus på modernisering og effektivisering av offentlig sektor. Hun har lang fartstid fra kommunesektoren gjennom ulike roller. Astrid har vært IKT-sjef i en kommune, direktør for Digital Forvaltning for en leverandør i kommunemarkedet der jeg hadde ansvaret for satsing på NOARK4, portalløsninger og OSK/Servicetorg, og videre rådgiver for kommuner og kommunesammenslutninger, samt oppdrag for ulike leverandører med fokus på offentlig sektor. Jeg har deltatt i flere nasjonale prosjekter, er medlem av styret i RNeF (Ressursnettverk for eForvaltning) og sitter i styringsgruppen i Semicolon-prosjektet.

Jørund Leknes, Kantega

Jørund Leknes

Jørund Leknes jobber som avdelingsleder i Kantega. I Kantega har han arbeidet både som systemutvikler og leder, særlig med kunder i offentlig sektor.

Jørund satt i det regjeringsoppnevnte Digitutvalget som leverte en offentlig utredning (NOU 2013:2) med anbefalinger til myndighetene om hva som bør gjøres for å sikre mer digital verdiskaping. Utvalget hadde et bredt mandat som blant annet gikk ut på å identifisere utfordringer og hindringer for digital verdiskaping og å gi innspill til politikkutvikling på området.

Jørund var fra 2005 - 2009 politisk rådgiver i Fornyingsdepartementet og arbeidet da særlig med statlig IT-politikk. Han arbeidet da blant annet med utarbeidelsen av St.meld.nr. 17, opprettelsen av DIFI, åpne IT-standarder og arkitekturprinsippene for offentlig sektor.

Jan Stensby, Kartverket

Jan Stensby

Jan Stensby har vært i Kartverket siden 1988 og har i tillegg kart og geomatikk bakgrunn fra både kommunal og privat sektor. Han er IT sjef for arkitektur og porteføljestyring i IT-avdelingen og jobber med strategi og helhetlig styring av IT-løsninger for å dekke Kartverkets mangfoldige behov og gi samfunnet gode lokasjonsdata og -tjenester. Deltar i arbeidsgrupper i Skates strategiske arbeid for samordning av digitaliseringen av offentlig sektor.

Hallvard Hoen, KS

Hallvard Hoen

Hallvard Hoen er rådgiver i digitaliseringsavdelingen i KS. For øyeblikket er han utleid i halv stilling til Kartverket og nye Sandefjord kommune for å dokumentere erfaringer fra sammenslåingsprosjektet knyttet til digitalisering. KS har også nylig fått overlevert en egen utredning om digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing som han har vært fagansvarlig for.

Merethe Wiel, Lånekassen

Merethe Wiel

Merethe er virksomhetsarkitekt og leder for ide- og konseptutvikling i Lånekassen. Hun har lang erfaring med prosjekter knyttet til modernisering, effektivisering og endring. Hun har tidligere jobbet som konsulent for Arthur Andersen og Deloitte med oppdrag i privat og offentlig sektor, i Norge og internasjonalt. Lånekassen arbeider i dag med tiltak som strukturert ser på utnyttelse av mulighetene de politiske rammene og teknologisk utvikling gir, i tillegg til å sikre etterlevelse av nye regler. Vi vil dele erfaringer fra utvalgte initiativ på konferansen.

Lånekassens visjon er å bli oppfattet som den mest moderne offentlige virksomheten i Norge. Vi anstrenger oss hele tiden for å tilby en enklere, raskere, kundetilpasset digital dialog med kundene. Vi satser tungt på tjenesteutvikling og analytisk kompetanse for å understøtte dette og vår rolle som en aktiv og kunnskapsrik samfunnsaktør. Lånekassen er en lærende organisasjon med høy produktivitet – vi gjør utdanning mulig!

Lars Erik Antonsen, NAV

Lars Erik Antonsen

Lars Erik jobber som strategirådgiver for IKT og forretning i NAV. NAV er en av de største aktørene i IKT i Norge uavhengig av sektor, og har stort volum av både omstillingsprosesser, politisk vedtatte reformer og forretningsdrevet innovasjon. Lars Erik arbeider med strategiske perspektiver på IKT sin rolle og funksjon og bistår IKT-direktøren med rådgivning, analyser, ledelsesstøtte og kommunikasjon. Lars Erik arbeider eksternt overfor flere av de nasjonale felleskomponentene og bilateralt med andre etater, og har vært med i programrådet for Nokios konferansen fra 2012.

Arne Krokan, NTNU

Arne Krokan

Dr.polit. Arne Krokan er professor i "teknologi, kommunikasjon, organisasjon og ledelse" ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Han underviser kurs i "Teknologiendring og samfunnsutvikling", eGovernment, "Sosiale medier i offentlig sektor" med mer. Hans siste bok er smart læring, som handler om hvordan IKT og sosiale medier endrer læreprosesser. Tidligere har han blant annet skrevet Den digitale økonomien om hvordan tradisjonelle varer og tjenester blir til digitale tjenester og hvilke konsekvenser dette har for utvikling av forretnings- og tjenestemodeller. Han holder også 50-100 foredrag årlig om ulike temaer. På Twitter er han @arnek, på Facebook krokan og om du søker på Linkedin, Pinterest, Diigo eller Delicious finner du han der også.

John Krogstie, NTNU

John Krogstie

Professor ved NTNU, leder for gruppene for informasjonssystemer og systemutvikling og leder det nye fyrtårnet OADE - Open and Autnomous Digital Ecosystems. Har ledet programkomiteen ved NOKIOS siden starten i 2007. Har tidligere arbeid i Andersen Consulting (Accenture) og i SINTEF, med blant annet prosjekter inn mot offentlig sektor. Ledet forskningsprosjektet EFFIN - Efficiency through user involvement, som omhandlet teknikker for brukerinvolvering i utvikling av IT-løsninger innen offentlig sektor.
Leder for Offentlig sektors dataforum - OSDF.

Freddy Barstad, NTNU

Freddy Barstad

Freddy Barstad er en erfaren strateg, rådgiver og leder med hovedvekt innenfor informasjonsteknologi og organisasjonsutvikling, innen fagfelt som Organisasjon og ledelse, Innovasjon og nyskapning, IKT-styring, IKT-anskaffelser, Strategisk rådgivning, Kundeansvar, Virksomhetsarkitektur, Informasjonssikkerhet, Prosjektledelse, Prosjekt – og porteføljestyring. Å bidra til å etablerer gode relasjoner og sørge for samarbeid om problemstillinger på et organisatorisk nivå, sektor- og/eller et nasjonalt nivå er noe han har hatt gleden av og trives meget godt å jobbe med.

Eli Vinogradoff, NTNU

Eli Vinogradoff

Eli har vært prosjektleder for NOKIOS siden 2012. Hun har arbeidet med utvikling og tilrettelegging av kurs og konferanser, både teknisk og administrativt i 20 år. Jobber også med webdesign og webbaserte konferanseverktøy. I 2008 - 2009 var hun portalansvarlig i Domstoladministrasjonen og representerte DA i NOKIOS programkomite.

 

Vibeke Kløvstad, Senter for IKT i utdanningen

Vibeke Kløvstad

Vibeke arbeider som kommunikasjonssjef ved senteret fra september 2010, der hun leder og koordinere senterets kommunikasjonsstrategi med etablering av effektive rutiner for kommunikasjon i organisasjonen. Kommunikasjonssjefen er del av ledergruppen og har spesielt ansvar for kommunikasjon med medie- og presse, samfunns- og myndighet. Arbeidet tidligere ved Universitetet i Oslo der hun sammen med leder var med å etablere ITU (Nasjonalt forsknings- og kompetansettverk for IKT i utdanning) i 1997.

Arne Thorstensen, Skatteetaten

Arne Thorstensen

Arne har jobbet i SKD siden 2001, med fokus på elektroniske tjenester til innbyggere og næringsliv.
I perioden fra til 2009 under IT avdelingen, nå tilknyttet avdeling for Innovasjon og Utvikling.
Han har vært prosjektleder for Altinn I i perioden 2001 – 2004, og programleder for Er@ programmet i perioden fra 2004 – 2012.
SKD har fokus på å utvikle nye tjenester til sluttbrukere, samtidig som vi bidrar i å  tilrettelegge og forbedre platformer/arkitekturelementer ( felleskomponenter) gjennom å ta disse aktivt i bruk i vår tjenesteutvikling av sluttbrukertjenester.

Odd-Henrik Hansen, Software Innovation

Odd-Henrik Hansen

Odd-Henrik Hansen er Salgsdirektør og partneransvarlig for offentlig sektor i Software Innovation Norge. Han har jobbet i selskapet siden 2012.
Offentlig sektor i Software Innovation omfavner energiselskaper og organisasjoner samt de tradisjonelle segmentene stat, kommuner, fylkeskommuner, helse, forsvaret og justis, og forskning & Utdanning.
Odd-Henrik har tidligere jobbet med offentlig sektor fra selskapene Oracle, Microsoft og Evry med ansvar for tjeneste- og prosjektleveranser til kunder som for eksempel Skattedirektoratet, Forsvaret, Arbeidstilsynet, Molde kommune, Fylkesmannsembete samt produktutvikling og leveranse av portalløsninger til kommunal sektor.
Software Innovation er et skandinavisk programvareselskap med en voksende internasjonal tilstedeværelse. Selskapets misjon er å hjelpe virksomheter med å håndtere, dele og bruke informasjon slik at den blir til deres mest verdifulle ressurs. Software Innovation tilbyr fire løsninger, Doculive, ProArc, Public 360° og Business 360, som anvendes av mer enn 600 virksomheter.

Ann-Kristin Skarbøvig, Sopra Steria

Ann-Kristin Skarbøvig

Ann-Kristin Skarbøvig er direktør for strategisk prosjekter og en del og Sopra Sterias Skandinaviske ledergruppe. Hun er ofte forhandlingsleder og del av styringsgruppemøter i Sopra Sterias største tilbud og prosjekter. Hun har lang erfaring innen ledelse, salg og prosjekter med mer enn 30 års erfaring fra IT og konsulentbransjen. Hun har bred erfaring fra store systemutviklingsprosjekter og smidig metode for gjennomføring. Hun er Prince og ITPP sertifisert.

Sopra Steria er et av Europas 10 største IT-konsulentselskaper. Med over 40 års erfaring er vi en betrodd partner for mange av Norges og Europas største og mest krevende oppdragsgivere med samfunnskritiske oppgaver/funksjoner. Internasjonalt er vi representert i 24 land og teller 40 000 medarbeidere. I Norge har vi en organisasjon som er inndelt i 5 tjenesteområder; systemutvikling, rådgivning, infrastruktur, drift og biometri. Totalt i Norge er vi 1300 ansatte.

Axel Birkeland, Statens Innkrevingssentral

Axel Birkeland

Axel har over 20 års erfaring fra IT-bransjen i privat industri og som leverandør. Begynte å jobbe på SI i 2006, og har hatt ulike roller på SI innenfor IT-området applikasjonsforvaltning, kvalitetssikring, virksomhetsarkitektur med mer. Jobber for tiden mest med IT-strategiske spørsmål, virksomhetsarkitektur og utredninger. Ledet arbeidet med utvikling av tjenestekonsept for ny portalløsning hvor selvbetjeningsaspektet står sentralt.

Geir Hvidsten, Telenor

Geir Hvidsten

Geir har mer enn 15 års erfaring med Telecom innenfor flere områder. Han har vært innom både prosjektlederrollen, IT Seksjonsleder, KAM for større offentlige kunder og Leder for offentlig sektor i Telenor.

Geir jobber som Direktør for digitalisering og modernisering i Telenor med hovedfokus på stat og kommune. Dette inkluderer Telenors satsingsområde og initiativ innenfor smartteknologi og digitalisering rettet mot kommunesektoren, Smart Kommune.

 

Leif Skiftenes Flak, Institutt for informasjonssystemer, Universitetet i Agder

Leif Skiftenes Flak

Leif Skiftenes Flak er førsteamanuensis i informasjonssystemer ved Universitetet i Agder. Han har en doktorgrad i informatikk fra Aalborg Universitet. Hans forskningsinteresser er på e-Government generelt med vekt på lokale e-Government innsats, kommunalt samarbeid og ledelse. Hans arbeid har blitt publisert i Kommunikasjon av AIS, Government Information Quarterly og Scandinavian Journal of Information Systems. Dr. Flak er i dag leder av forskergruppen på e-Government ved UiA og er aktiv innen internasjonal e-Government forskningsmiljøet gjennom medlemskap i nettverk som DEMO-net europeisk nettverk for forskning og Norsk nettverk av eGovernment forskere, hvor han fungerer som styremedlem. Han er også medlem av AIS SIG EGOV og er involvert i ulike e-Government forskning og praksis prosjekter i Norge. Dr. Flak er for tiden medredaktør av tidsskriftet Transforming Government: People, Process and Policy.

Ole Hanseth, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Ole Hanseth

Ole Hanseth er professor i informatikk (informasjonssystemer) ved Universitetet i Oslo.

 

 

 

Leder av programrådet: John Krogstie, NTNU

NOKIOS prosjektleder og programsekretær: Eli Vinogradoff, NTNU


Samarbeidspartnere

NOKIOS

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) er en møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. Dette er en faglig sterke konferanse - programrådet som planlegger og utvikler konferansen består av representanter fra tre universiteter, offentlige etater og leverandører.

Kontakt

Prosjektleder

Eli Vinogradoff
e-post:
eli.vinogradoff@ntnu.no
tlf: 73 59 00 62
mobil: 91 89 72 76

Sekretariat

e-post:
nokios@videre.ntnu.no

 
Faks: 73 59 51 50

Postadresse

NOKIOS
NTNU VIDERE, Høgskoleveien 12, 7491 Trondheim

Sosiale media

twitter facebook flickr

Nyhetsbrev

twitter