NOKIOS
Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor
Meny
Søk
Større tekst
Normal tekst

NOKIOS 2014: Arkiv

PROGRAM 2014

pdf Program for NOKIOS 2014
 

BILDER

Bilder fra NOKIOS 2014 på Flickr

Bilder fra NOKIOS 2014 på Flickr

VIDEO

Opptak fra NOKIOS 2014


Opptak fra sesjoner og plenum på NOKIOS 2014

PRESENTASJONER

Tirsdag 28. oktober

Kurs

Workshops

W1 EDAG - den største IT-reformen i Norge i 2014/2015

pdf Presentasjon
Elisabeth Slinde
Prosjektleder, EVRY
Unni Klauset
Leder for lønnsenheten i Bærum kommune
Jan Erik Bjørnstad
Systemeier HR, Oslo kommune
Harald Høydal
Prosjektleder, Oslo kommune
Ingvild Araldsen Blom
Rådgiver EDAG Innføring av Skatteetaten via Steria

W2 Informasjonsdeling

pdf Innledning
Steinar Skagemo
DIFI
Mariann Sundvor
Computas
pdf Drømmekvinnen - felles kjerneinformsjonsmodell for person
Geir Myrind
Skatteetaten
pdf Feide Connect
Andreas Åke Solberg
Uninett
pdf Hvor krevende er det egentlig å åpne data?
Hanne Rasch
Fiskeridirektoratet
pdf Vurdering av tiltaksoppfølging fra DIFIs arbeid med informasjonsforvaltning
John Martin Furseth
NAV
pdf Forhold mlm tilgang på informasjon og mål om digitalisering og effektivisering i offentlig sektor
Terje Storvik
SINTEF
pdf Åpne data skaper, men er de tilgjengelige nok?
Thomas Martin Holtan
Kartverket

W4 Virksomhetsarkitektur

pdfHvordan få effekt av virksomhetsarkitektur?
Bjørn Holstad, DIFI og John Krogstie, NTNU
pdf Virksomhetsarkitektur i Difi
Bjørn Holstad
seksjonssjef, Difi
pdfVirksomhetsarkitektur i NAV
Petter Hafskjold
sjefsarkitekt IKT, NAV
pdfBitStream Kompetanseuvikling for innovasjonskraft
Terje Fallmyr
Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland
pdfProsessledelse og virksomhetsarkitektur
Widar Aakre
Statens Innkrevingssentral
pdfOppsummering
John Krogstie
professor, NTNU

W8 Personvern i skolen og barnehagen

pdf Bedre personvern i skole og barnehage
Eirin Oda Lauvset og Martha Eike
Datatilsynet

 

Onsdag 29. oktober

Åpningsplenum

 

Sesjon 1A: Kunsten å forenkle gjennom digitalisering

pdf Rett skal være rett!
Bjørn Sverre Gåsland
Statens Innkrevingssentral
pdf Digitalisering av tjenester for sjøfolk
Berner Koldal
Sjøfartsdirektoratet
pdf Forskriftsmessig forenkling
Camilla Grøneng
Statens vegvesen
pdf Lavterskel digitalisering
Torbjørn Moen
Oslo kemnerkontor

Sesjon 1B: Servicedesign

pdf Servicedesign
Anne Stokke
Bouvet
pdf Service Design in Telenor
Knut Kvale
Telenor Research
pdf Fire museer, en webløsning
Trude Hole
KulturIT

Sesjon 1C: Sikkerhet og beredskap

pdf Når vannet truer
Rune Bratlie
Nedre Eiker kommune
pdfEn krise - flere kriseledere - ett situasjonsbilde
Stein Moen
HV-01

Sesjon 2A: Digital post

pdf Digital post til innbygger
Tone Bringedal
DIFI

Sesjon 2B: Brukersentrerte tjenester på tvers av siloer

pdf Innledning
Åsmund Mæhle
Bouvet
pdfHur vi har jobbat med digitale tjänster på tvers av kommunala myndigheter i Stockholm
Jakob Krokstedt, utviklingssjef
Stockholm stad
pdf Grunnloven

Sesjon 2C: Fra prosjekt til forvaltning

pdf Del 1 pdf Del 2 Fra prosjekt til forvaltning
Mette Gjertsen
Statens pensjonskasse
pdfNoen tanker om Perform fra et forskerståsted
Tore Dybå
SINTEF

Torsdag 30. oktober

Blå-blå vind i forenklingsseilet

pdf Fornye, forenkle og forbedre
Paul Chaffey
statssekretær, KMD

Sesjon 3A: Veikart for felleskomponenter

pdf Veikart for nasjonale felleskomponenter
Vidar Holmane
DIFI
pdfKommunenes arbeid med det nasjonale veikartet
Rune Sandland
sjefsarkitekt KS KommIT
pdf Kommentarer til veikart for nasjonale felleskomponenter
Anders Aagaard Sørby
IT-sjef i Østfold fylkeskommune

Sesjon 3B: Digitalt førstevalg for alle - er det mulig?

pdf Få seniorene på nett!
Tore Langemyr Larsen
Seniornett Norge
pdf Automatisk skatt og borgerne
Guri Verne
Universitetet i Oslo

Sesjon 3C: Samarbeid mellom kunde og leverandør for å skape innovasjon i anskaffelsesprosessen

pdf Bedre offentlige anskaffelser
Kjersti K. Berg
seniorrådgiver, DIFI

Sesjon 4A: Digital ledelse

pdf Digital ledelse. Teori og praksis
Odd Ingebretsen
Mattilsynet
pdf Den lange reisen fra maskinrom til direktørmøte
Lars Groth
Universitetet i Oslo

Sesjon 4B: Kommunale fellesløsninger: visjon og virkelighet

pdf Kommunale fellesløsninger
Rune Sandland
sjefsarkitekt, KS KommIT

Sesjon 4C: Skytjenester - bruk dem gjerne, men bruk dem riktig!

pdf Bruk av skytjenester og bevisst(løs) bruk
Bjørn Erik Thon
Datatilsynet
pdf Cloud løsninger
Odd-Henrik Hansen
Software Innovation

Internasjonalt plenum

pdf Country without borders
Taavi Kotka
Estonian Government CIO

 

<< 2013


Samarbeidspartnere

NOKIOS

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) er en møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. Dette er en faglig sterke konferanse - programrådet som planlegger og utvikler konferansen består av representanter fra tre universiteter, offentlige etater og leverandører.

Kontakt

Prosjektleder

Eli Vinogradoff
e-post:
eli.vinogradoff@ntnu.no
tlf: 73 59 00 62
mobil: 91 89 72 76

Sekretariat

e-post:
nokios@videre.ntnu.no

 
Faks: 73 59 51 50

Postadresse

NOKIOS
NTNU VIDERE, Høgskoleveien 12, 7491 Trondheim

Sosiale media

twitter facebook flickr

Nyhetsbrev

twitter