NOKIOS
Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor
Meny
Søk
Større tekst
Normal tekst

NOKIOS 2013: Arkiv

PROGRAM

pdf Program for NOKIOS 2013

 

VIDEO

Video fra NOKIOS 2013

 

PRESENTASJONER

Tirsdag 29. oktober

Kurs

Ingen tilgjengelige presentasjoner

Workshops

Ingen tilgjengelige presentasjoner

 

Onsdag 30. oktober

Åpningsplenum

Ingen tilgjengelige presentasjoner

 

Sesjon 1A: Åpne data - Quo Vadis?

pdf Data.norge.no 2 år
Øystein Åsnes
Difi
pdf Lenkede data - demonstrasjoner fra Semicolon
Terje Grimstad
Karde AS
David Norheim
Computas

Sesjon 1B: Modernisering av Folkeregisteret

pdf Modernisering av folkeregisteret
Aleksander Øines
Alta kommune
pdf Noen sentrale behov og ønsker til modernisert folkeregister
Elisabeth Sunde
Kontorsjef, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Sesjon 1C: Den digitale drømmen – hvor vil vi?

pdf Åpent. Enkelt. Kraftfullt. Nye muligheter til å nå dine brukere!
Andreas Hamnes
Seniorrådgiver ForretningsutviklingAvdeling for Altinn og Seres,Brønnøysundregistrene
pdf "Konkursbehandling" (Bosiden) – i praksis
Karen Margrethe Rime
Advokat, Konkursrådet
pdf Den digitale drømmen – hvor vil vi?
Kjersti Marie Lauritzen
direktør i Avdeling for Altinn og Seres,Brønnøysundregistrene

Forskerplenum

pdf IKT-forskning som får betydning for offentlig sektor
John Krogstie
Professor IDI, NTNU
pdf IKT for helse og velferd (med fokus på velferdsteknologi)
Kjell Bratbergsengen
Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, Koordinator helse og velferdsteknologi ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematiske fag og elektroteknikk – IME, NTNU

Sesjon 2A: Skatteetaten – lokomotiv for deling og gjenbruk av data. Vi åpner skattkammeret – slik at du kan lykkes.

pdf Skatteetaten – lokomotiv for deling og gjenbruk av data.
Arne Thorstensen
Skatteetaten
pdf Informasjonsmodellering i Skatteetaten
Geir Myrind
Skatteetaten
pdf Den digitale drømmen – hvor vil vi?
Petter Handlykken
direktør i Avdeling for Altinn og Seres,Brønnøysundregistrene
pdf Arkitektur for deling og gjenbruk
Tore Hovland
Skatteetaten

Sesjon 2B: Gjenbruk av felleskomponenter – premisser og perspektiver

Ingen tilgjengelige presentasjoner

Sesjon 2C: Strategi for samhandling

Ingen tilgjengelige presentasjoner

 

Torsdag 31. oktober

Kommuneplenum

pdf Digitalisering og deling i kommunal sektor
Kirsti Kierulf
Programleder KommIT
Trude Andresen
Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering
pdf Effektiv Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv
Kirsti Kierulf
Programleder KommIT

Sesjon 3A: Dele for å skape – i praksis

pdf Deling av data - hvordan og hvorfor
Christel Halsen
Statens Innkrevingssentral
Anita Gjesbakk
Statens Innkrevingssentral
pdf Dele for å skape – i praksis
Erland Røed
Avdelingsdirektør, Kartverket
pdf Fri tilgang til statistiske data - Hva får du?
Rune Gløersen
IT-direktør, Statistisk sentralbyrå

Sesjon 3B: Digitalt førstevalg – nye digitale skillelinjer mellom innbyggere og næringsliv, kommune og stat?

pdf Digitalt førstevalg – Nye digitale skillelinjer mellom innbyggere og næringsliv, kommune og stat?
Ole Magnus Stensrud
Rådmann, Kragerø kommune, KommIT programstyre

Sesjon 3C: Hva skal til for at offentlige virksomheter utnytter og deler informasjon mer effektivt?

pdf Informasjonsforvaltning i offentlig sektor
Steinar Skagemo
seniorrådgiver, Difi / DIG / SAR
pdf Norsk modell for informasjonsutveksling
Terje Grimstad
Prosjektleder Semicolon, Karde AS

Sesjon 4A: Deling av offentlig data – et hav av muligheter eller en umerket skjærgård?

Ingen tilgjengelige presentasjoner

Sesjon 4B: Kan kommunesektoren samle seg om felleskomponenter i skyen?

pdf Flere felleskomponenter kommer! Kan kommunesektoren samle seg om felleskomponenter i skyen?
Michael Pande-Rolfsen
Rådgiver, KommIT, KS Forskning, innovasjon og digitalisering
pdf SvarUt i Sørum kommune
Roy Allan Hansen
Kommunikasjons- og IKT-sjef, Sørum Kommune
pdf Hvorfor felleskomponenter? Hvordan tilrettelegge for smart implementering!
Steinar Carlsen
Bergen kommune

Sesjon 4C: Innovasjon i offentlig sektor

pdf MazeMap
Thomas Jelle
Trådløse Trondheim

Avslutningsplenum

pdf Digital Government – et internasjonalt perspektiv på hva som kreves for å lykkes med bred digitalisering
Martin Lundquist
McKinsey

 


Samarbeidspartnere

NOKIOS

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) er en møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. Dette er en faglig sterke konferanse - programrådet som planlegger og utvikler konferansen består av representanter fra tre universiteter, offentlige etater og leverandører.

Kontakt

Prosjektleder

Eli Vinogradoff
e-post:
eli.vinogradoff@ntnu.no
tlf: 73 59 00 62
mobil: 91 89 72 76

Sekretariat

e-post:
nokios@videre.ntnu.no

 
Faks: 73 59 51 50

Postadresse

NOKIOS
NTNU VIDERE, Høgskoleveien 12, 7491 Trondheim

Sosiale media

twitter facebook flickr

Nyhetsbrev

twitter