NOKIOS
Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor
Meny
Søk
Større tekst
Normal tekst

NOKIOS 2009: Arkiv

Program 2009

pdf Program for NOKIOS 2009
 

Presentasjoner fra NOKIOS 2009

Bruk lenker nedenfor for å åpne eller laste ned presentasjoner fra årets konferanse.

Kurs tirsdag 13. oktober

1 Offentlige anskaffelser - regler og retningslinjer

Offentlige anskaffelser - regler og retningslinjer

2 Kan du dokumentere kvaliteten på din tjenesteproduksjon?

Introduksjon til ITIL

3 Sosiale medier og offentlig virksomhet: Hype eller nyttig?

Sosiale medier og offentlig virksomhet: Hype eller nyttig?

4 Fri programvare for offentlig IT - Muligheter og begrensninger

Ingen tilgjengelige presentasjoner

5 Felles arkitektur i offentlig sektor - en intro. til FAOS og felles arkitekturprinsipper

Lenke til presentasjon på Prezi

6 Organisatoriske utfordringer og gevinster ved innføring av elektroniske tjenester

Ingen tilgjengelige presentasjoner

 

Workshops tirsdag 13. oktober

1 Prosjektveiviseren med lansering av boka IKT-basert innovasjon i off. sektor - HØYKOM-programmet

Prosjektveiviseren

Prosjektveiviseren i samspill med lokal prosjektweb

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Innholdsleverandør Prosjektveiviseren

Lansering av bok om IKT-basertinnovasjon i offentlig sektor

2 Digital kompetanse i den kommunale helse\- og omsorgssektoren

Digital kompetanse i helse-og omsorgssektoren

Digitale kompetansebehov og utfordringer i helse-og omsorgssektoren \-sett frå "innsiden"

Kompetanseløft i Asker kommune - Avdekke og lukke IKT-kompetansegap

To måleinstrument for digital kompetanse - føremål & innhald, utprøvinger & brukererfaringar

3 Trenger vi forskning om eforvaltning og hvorfor? Seminar om samspillet mellom forvaltning, IKT-bransjen og akademia

Hvilket behov ser forvaltningen for samarbeid med IKT-bransjen og forskningsmiljøene - T. Bringedal

Hvilket behov ser forvaltningen for samarbeid med IKT-bransjen og forskningsmiljøene - M. Bjønness

Virkemidler for samarbeid mellom forvaltning, IKT-bransjen og forskningsmiljøer

Åpningsplenum onsdag 14. oktober

Samordning og fleksibilitet - fornying i offentleg sektor

Sesjon 1 onsdag 14. oktober

1A På vei mot nye IKT-strategier i EU - konsekvenser for Norge

På vei mot nye IKT-strategier i EU

Fosen DMS \-eksempler på samhandling mellom kommuner og helseforetak

1B Elektronisk samhandling i helse\- og omsorgssektoren

Standarders betydning for IKT-verktøy og samhandling

Erfaringer og status i ELIN-kprosjektet

1C Personvernet - et hinder for gode tjenester?

Ingen tilgjengelige presentasjoner

 

Utstillerseminar onsdag 14. oktober

Computas - MEDIA ZONE - semantic navigation in multiple sources

IBM - På vei mot et smartere samfunn

IBM - Cloud computing er ikke bare en elastisk leveransemodell av IT tjenester, men også mye mer

Telenor - Sikkerhet og trusselbilde - i stadig endring

Whatif Security - Dreyer Kompetanse AS

Sesjon 2 onsdag 14. oktober

2A Prosessorienterte løsninger på tvers av offentlige virksomheter

eDialog

Prosessorienterte løsninger på tvers av offentlige virksomheter

2B Offentlige innkjøp - på hvem sine premisser?

e-handel og bedre innkjøp

2C Sosiale medier i rommet mellom borger og offentlig sektor

Sosiale medier i rommet mellom borger og offentlig sektor

Delingskulturen - et paradigmeskifte for offentlig virksomhet

Et "kvitrende" bystyre

Sesjon 3 torsdag 15. oktober

3A Anvendelse av teknologi for samhandling på tvers av etater

Offentlig innkreving \-initiativ til samhandling

Altinn, nye muligheter for samhandling og samspill i offentlig sektor

EDAG - Ett kontaktpunkt for ansettelse, lønn og skatt

3B Samarbeid og fremtidsvisjoner - kommunal samhandling

Ingen tilgjengelige presentasjoner

 

3C Den digitale kunnskapsallmenningen

Nasjonal digital læringsarena

Den digitale kunnskapsallmenningen - arkiv, bibliotek og museum

Utstillerseminar torsdag 15. oktober

Bouvet - Gevinster ved semantisk teknologi og emnekart - en reise til trinn 4 i tjenestetrappa

Sesjon 4 torsdag 15. oktober

4A Grenseløs samhandling - Utopi eller nært forestående?

Hva forventer en fjortis?

eDialog

Grenseløs samhandling i Altinn - Utopi eller nært forestående?

Grenseløs samhandling utopi eller nært forestående?

4B Fra ordfører til e-fører - digital kompetanse i kommunesektoren

Kommunen i det nye digitale nettsamfunnet

IKT og ledelse - Prosjekt i Telemark og Kongsbergregionen

4C eID i offentleg sektor

Nasjonalt eID-program

Bruk av Feide i skoleverket

eID i offentleg sektor

FEIDE \-eID for utdanningssektoren

 


Samarbeidspartnere

NOKIOS

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) er en møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. Dette er en faglig sterke konferanse - programrådet som planlegger og utvikler konferansen består av representanter fra tre universiteter, offentlige etater og leverandører.

Kontakt

Prosjektleder

Eli Vinogradoff
e-post:
eli.vinogradoff@ntnu.no
tlf: 73 59 00 62
mobil: 91 89 72 76

Sekretariat

e-post:
nokios@videre.ntnu.no

 
Faks: 73 59 51 50

Postadresse

NOKIOS
NTNU VIDERE, Høgskoleveien 12, 7491 Trondheim

Sosiale media

twitter facebook flickr

Nyhetsbrev

twitter