NOKIOS
Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor
Meny
Søk
Større tekst
Normal tekst

Fyrlyktprisen

Fyrlyktprisen logo

 

Offentlig sektors dataforum Fyrlyktpris 2016 ble delt ut av Statsråd Jan Tore Sanner på NOKIOS 2016.

fra prisutdelingen
Foto: Terje Trobe

 

OSDF hadde nominert følgende 3 finalister til Fyrlyktprisen:

Vinner: Når vannet truer – GIS finner flomvegene

Rune Bratlie i Nedre Eiker kommune har utviklet en beregningsmodell og et programsystem som simulerer vannløpenes vei ved store nedbørmengder. Programmet bygger på terrengmodell basert på kommunes kartdata og henter i tillegg data fra NVE om aktuelle vassdrag. Systemet er bygget ved bruk av fri programvare og er fritt tilgjengelig i hele kommunesektoren og for andre interesserte. Det er i dag tatt i bruk i minst 40 kommuner og ble presentert her på NOKIOS i 2014.

Metoden og programsystemet kan benyttes til detaljerte risikovurderinger og håndtering av overvann i arealplaner og byggesaker, noe som blir viktigere og viktigere, både fordi flomtruslene øker både i omfang og hyppighet, og sterkt økende press på nedbygging i sårbare områder. Systemet har derfor klar nytteverdi og likeledes et stort gjenbrukspotensiale i hele kommunesektoren og for andre som arbeider med flomsikring. Rune Bratlie har utviklet systemet i stor grad på fritiden, og dette representerer en innovativ løsning.

Bil i Oslo-appen

Bil i Oslo er Oslo kommunes offisielle " app" for parkering, som skal gi Oslos borgere muligheten til å gjøre betaling enklere. Appen tilbyr en rekke funksjoner både for Oslo-borgere og reisende i Oslo med bil, som gjør at du enkelt kan betale for parkering på offentlige avgiftsplasser i Oslo. Du kan både stoppe og forlenge parkeringen uten å gå tilbake til bilen, og du får beskjed når p-tiden er i ferd med å utløpe. Videre planlegges en varslingstjeneste i appen ved snømåking eller gatefeiing, og likeledes å kunne kjøpe piggdekkoblat.

Bil i Oslo appen effektiviserer og optimaliserer kommunikasjon og samhandling med byens borgere, parkeringsvakter og Bymiljøetaten. Appen er en del av etatens «ConnectedCity» konsept ved digitalisering av ulike tjenester som har brukeren i fokus. Appen er designet i henhold til prinsipper for universell utforming og design-retningslinjer fra Oslo Kommune.

Trondheim kommune - En skole for framtida

Trondheim kommune satser gjennom et helhetlig og omfattende arbeid å transformere Trondheimsskolen til en skole for framtida. Kjernen er Digitalt førstevalg og IKT i Trondheimsskolen basert på felles strategi og arkitektur innen oppvekst og skole som bringer sammen både det administrative og det pedagogiske arbeidet.

Vi ser nå at arbeidet bærer frukter, ikke minst på grunn av dyktige ildsjeler med langsiktig tenkning og stayerevne kombinert med sterk forankring i ledelsen. Satsingen innebærer blant annet ny læringsplattform, «meldebok på nett» for skole-hjem samarbeid, digital innskriving til skole og barnehage og en felles samhandlingsplattform for de ansatte. Et sentralt mål har vært å oppnå en mer lik digital praksis i Trondheimsskolen, og på denne måten kunne bidra til å utjevne digitale skiller mellom skolene i Trondheim kommune. I arbeidet er det lagt stor vekt på personvern og sikkerhet.


Samarbeidspartnere

NOKIOS

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) er en møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. Dette er en faglig sterke konferanse - programrådet som planlegger og utvikler konferansen består av representanter fra tre universiteter, offentlige etater og leverandører.

Kontakt

Prosjektleder

Eli Vinogradoff
e-post:
eli.vinogradoff@ntnu.no
tlf: 73 59 00 62
mobil: 91 89 72 76

Sekretariat

e-post:
nokios@videre.ntnu.no

 
Faks: 73 59 51 50

Postadresse

NOKIOS
NTNU VIDERE, Høgskoleveien 12, 7491 Trondheim

Sosiale media

twitter facebook flickr

Nyhetsbrev

twitter