NOKIOS
Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor
Meny
Søk
Større tekst
Normal tekst

Er du foredragsholder på NOKIOS 2016?

Her følger det myyye, men VIKTIG informasjon!
Kort oppsummert:

  1. Vi er veldig glad for at du vil bidra på NOKIOS!
  2. Registrer deg på konferansen som foredragsholder
  3. Fyll ut avtaleskjema som tilsendes på epost
  4. Send inn presentasjonen din når du får invitasjon på epost
  5. Hold et gnistrende godt foredrag :-D

Årets tema for NOKIOS 2016 er Neste generasjon
Konferansen har fokus på løsninger og faktiske eksempler på hvordan utfordringer kan løses.

Økonomi

Reise og opphold:
NOKIOS prøver å holde utgiftene nede slik at vi kan tilby så lav kursavgift som mulig - slik at flest mulig av målgruppen kan delta på konferansen.
Vi håper derfor at de fleste av våre foredragsholdere får dekket reise og opphold av arbeidsgiver eller andre. De som ikke får dekket utgifter sender inn reiseregning med kvitteringer https://dfo.no/kundesider/lonnstjenester/reiseregning/ etter konferansen til prosjektleder eli.vinogradoff@ntnu.no
NOKIOS kan dekke reise og opphold for maksimalt to personer per sesjon.
For antall personer på kurs og ws vurderes dette i hvert enkelt tilfelle.
Oppholdsutgifter ut over det som er nødvendig for å gjennomføre egen sesjon, kan dessverre ikke dekkes av NOKIOS.

Konferansedeltakelse:
Vi vil gjerne at våre bidragsytere deltar på hele NOKIOS!
Vi dekker konferanseavgiften for inntil to personer per sesjon.
Foredragsholdere på kurs og workshopdagen (tirsdag) kan delta på konferansen (onsdag og torsdag) ved å betale en redusert avgift; kr 2000,-.
Er du foredragsholder onsdag/torsdag og ønsker å delta på kurs og workshopdagen tirsdag, kan du betale en redusert avgift; kr 1000,-.
Alle foredragsholdere melder seg på konferansen her:

Alle tre dager
Tirsdag 1. - Torsdag 3. november

Foredragsholder tirsdag: 2.000,-
Foredragsholder ons/tors: 1.000,-

Påmelding alle 3 dager
Kun konferanse
Onsdag 2. og torsdag 3. nov.

Foredragsholder: 0,-

Påmelding kun konferanse
Kun kurs/workshop
tirsdag 1. november

Foredragsholder: 0,-

Påmelding kun kurs/ws

Kontaktperson og ansvarlig
Alle programpostene har 1-2 ansvarlige, oftest medlemmer i NOKIOS programråd. Disse har ansvar for planlegging og gjennomføring av kurs/ws/sesjon. Dette er din kontaktperson dersom det er noe du lurer på.

Praktisk gjennomføring
Kurs har en tidsramme på 2 timer, workshops 4 timer. Maksimal tidsramme på sesjoner og plenum er 60 minutter.

Innholdet skal være praktisk rettet, ‘matnyttige’, gi nye ideer og stimulere til bedre utnyttelse av IKT i offentlig sektor. Vær tydelig på hva deltakerne skal få ut av kurs/ws/sesjonen.

Legg opp til å aktivisere deltakerne, f.eks ved å presentere noen spissformulerte spørsmål. Sett av tid til kommentarer, diskusjoner og spørsmål. Vær nøye med å holde tiden dere har fått tildelt.

Arbeidet i kurs/ws/sesjonene kan være som følger:

  1. Kort åpning (ved ansvarlig).
  2. Målsetting, opplegg og rammer (tid for spørsmål osv). Maks 5 minutter
  3. Presentasjon(er)
  4. Tid til spørsmål/svar, kommentarer og diskusjoner.
  5. Oppsummering (ved ansvarlig) og gi gave til foredragholderne.

Informasjon på internett
For å velge riktig kurs/ws/sesjon er det absolutt nødvendig med en mer utfyllende beskrivelse av innholdet på nokios.no.
Beskrivelsen bør innholde målgruppe, nivå, hovedfokus, innholdselementer og presentasjonsform/arbeidsmåte/tidsbruk. Formulering av teksten skal være selgende og med litt snert (max 450 ord) :-)
Send med bilde og bio av deg selv dersom du ikke har gjort det tidligere. Alt sendes til eli.vinogradoff@ntnu.no.

Presentasjoner
Deltakerne vil gjerne ha mulighet til å se presentasjonen din på nokios.no
Send presentasjonen på epost til vår sjefskoordinator for teknisk crew

Opptak
Plenum og alle sesjoner under konferansen (onsdag og torsdag) streames, og det legges ut opptak på nokios.no i etterkant.

Avtale om publisering
Alt materiale som presenteres under konferansen må være opphavsrettslig klarert.
NOKIOS inngår avtale med foredragsholderne om tilgjengeliggjøring av presentasjonene på nokios.no og på vår youtube-kanal. Lenke til avtale for signering sendes ut til foredragsholderne av prosjektleder i forkant av konferansestart. Vi kan ikke legge ut presentasjoner eller opptak på nokios.no før vi har mottatt signert avtale.

Markedsføring av egen sesjon
Sesjonene konkurrerer om deltakerne.
Gode beskrivelser trekker folk!
Markedsfør gjerne kurs/ws/sesjonen din gjennom NOKIOSs FB side, Twitter, egne nettverk eller nyhetsbrev i god tid før konferansen. Det er viktig å skape interesse rundt sitt bidrag og dermed skaffet mange tilhørere. Denne type aktivitet styrker også interessen for NOKIOS generelt.

Gjennomføringen
Hver sal vil ha en egen teknisk ansvarlig som dere kan kontakte dersom dere har noen spørsmål av teknisk art knyttet til presentasjonen. Teknisk ansvarlig for hver sal legges ut på nettsidene så snart dette er klart. Konferansesekretariat (Luna 1) vil også være Speaker-Ready-room under konferansen, se http://nokios.no/konferanseomrade Her kan du laste opp presentasjon, og teste at presentasjonen fungerer som den skal. Har du noen spørsmål så ta gjerne kontakt med prosjektleder Eli Vinogradoff.

Lykke til!

Er det noe informasjon du savner på denne siden? Vi setter stor pris på om du gir oss tips! elivin@ntnu.no


Samarbeidspartnere

NOKIOS

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) er en møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. Dette er en faglig sterke konferanse - programrådet som planlegger og utvikler konferansen består av representanter fra tre universiteter, offentlige etater og leverandører.

Kontakt

Prosjektleder

Eli Vinogradoff
e-post:
eli.vinogradoff@ntnu.no
tlf: 73 59 00 62
mobil: 91 89 72 76

Sekretariat

e-post:
nokios@videre.ntnu.no

 
Faks: 73 59 51 50

Postadresse

NOKIOS
NTNU VIDERE, Høgskoleveien 12, 7491 Trondheim

Sosiale media

twitter facebook flickr

Nyhetsbrev

twitter