NOKIOS
Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor
Meny
Søk
Større tekst
Normal tekst

Utstilling på NOKIOS

NOKIOS utstilling

Konferansen har egen utstilling der bedrifter kan presentere seg for ledere og IT-ansvarlige i offentlig sektor som er hovedmålgruppa for konferansen. Utstillerarealet er rett utenfor salene der plenum og sesjoner blir holdt.

NOKIOS går over tre dager, 31. oktober - 2. november 2017

Tirsdag 31. oktober er en kombinert workshop-/kursdag som vil samle de viktigste aktørene i eforvaltnings-Norge på Clarion Hotel i Trondheim.

Onsdag og torsdag, 1. og 2. november er det ordinær konferanse, med god tid til å besøke utstillerne og mulighet for å kjøre utstillerseminar.

Utstillerarealene finner du her: Kart over konferanse- og utstillerområdet

Påmelding til konferansen

MERK at alle som skal delta på konferansen som utstillerrepresentanter MÅ melde seg på NOKIOS-konferansen på i tillegg til UTSTILLINGSPÅMELDINGEN. Der melder du deg på på sesjoner, seminarer, sosiale tilstelninger og booker hotellrom.

En person inngår i avgiften for en utstillingsstand.
En person inngår i avgiften for et utstillerseminar.
Fra samme bedrift kan man ha med en ekstra utstillerrepresentant som betaler 2500 kr for hele konferansen, dette dekker servering under konferansen. Er det flere fra samme firma som deltar på konferansen så betaler disse ordinær avgift.

Basert på denne registreringen blir det laget egne navneskilt for utstillere - derfor er det viktig at alle er registrert før konferansen starter. Disse vil motta et bekreftelsesbrev som sendes til alle konferansens deltakere.

Utstillerseminar

I tillegg til kontakten med interesserte på stand, kan man i programposten utstillerseminar orientere om sine produkter og tjenester i egne undervisningsrom.

Utstillerseminar 1onsdag 1. november kl 1400 - 1430
Utstillerseminar 2torsdag 2. november kl 1230 - 1300

I påmeldingsskjema for utstillere vil det også komme opp om du ønsker utstillerseminar. Der velger du hvilket tidspunkt du vil ha seminar og skriver inn tittel og eventuelt utstyrsbehov for utstillerseminaret.

Det er totalt 14 utstillerseminar tilgjengelig.

Profilering

Det blir laget en egen nettside som også viser konferansens utstillere med logo og lenke.

Priser

I prisen for en Utstillingsstand får du følgende: 3 m bred x 2 m dyp utstillingsstand med bord og stol, (trådløst) nett, kaffe/te, frukt og lunsj for 1 person.

Utstillerstand kr 26000,- inkl mva
Utstillerseminar kr 10000,- inkl mva
Ekstra utstillerprepresentant kr 2500 inkl mva per person

Betaling

Faktura sendes per epost eller vanlig post.

Standardutstyr i undervisningsrommene

Konferanselokalene har moderne lyd/bilde, lys- og ventilasjonsanlegg.

Organisering

Spørsmål om plassering, utforming av stand, leie av møterom, og andre spørsmål av teknisk og praktisk art, rettes til Irene Andersen, tlf 91 89 71 06

Adresse og merking av kolli
Alle kolli som skal sendes til Trondheim merkes med følgende adresse:
Clarion Hotell & Congress,
Brattørkaia 1
7010 Trondheim

Tlf 73 92 55 00

Alle kolli merkes: «Utstilling NOKIOS 2017»
Verdifullt utstyr kan oppbevares i sekretariatsrommet forut for og mellom konferansedagene.
Dere står selv ansvarlig for å få sendt kolliene tur/retur konferansen. Avtal med deres transportør når kolliene skal hentes. Fraktbrev o. l. samt merking av kolli må dere sørge for selv.

Opprigging av stands

Utstillingen rigges opp tirsdag ettermiddag/kveld 31. oktober

Leie av messeutstyr

Vær oppmerksom på at utstillingsplassen er i utgangspuntet uten messevegger. Dersom dere ønsker å leie messeutstyr som f.eks. messevegger, lysspots (anbefales pga lite dagslys i hallen på denne årstiden), barbord og stoler, tv-skjermer og annet teknisk utstyr kan vi anbefale 2 ulike selskaper her i Trondheim.

Betaling for leie av utstyr hos disse betales direkte til leverandør.

Spørsmål?

Har du spørsmål om utstillingen så send en e-post til (irene.andersen@ntnu.no).

Påmelding

priser inkl. mva.
Betingelser

Utstilling
inkl. 1 utstillerrepresentant
Kr. 26.000,-
Utstillerseminar
onsdag 1. november eller torsdag 2. november
Kr. 10.000,-
Registrer utstilling
Utstillerrepresentanter
Én representant
(inkl. i stand)
Én ekstra representant
Kr. 2.500,-
(forutsetter kjøp av stand)
Én foreleser utst. sem.
(inkl. i utst.sem.)
Alle utstillere må registreres (også den som er inkludert i stand)
Registrer representant


Samarbeidspartnere

NOKIOS

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) er en møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. Dette er en faglig sterke konferanse - programrådet som planlegger og utvikler konferansen består av representanter fra tre universiteter, offentlige etater og leverandører.

Kontakt

Prosjektleder

Eli Vinogradoff
e-post:
eli.vinogradoff@ntnu.no
tlf: 73 59 00 62
mobil: 91 89 72 76

Sekretariat

e-post:
nokios@videre.ntnu.no

 
Faks: 73 59 51 50

Postadresse

NOKIOS
NTNU VIDERE, Høgskoleveien 12, 7491 Trondheim

Sosiale media

twitter facebook flickr

Nyhetsbrev

twitter