NOKIOS
Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor
Meny
Søk
Større tekst
Normal tekst

Magnus Revang, Gartner - sesjon 1a:
Trender som vil prege fremtiden

Magnus Revang Magnus Revang er forskningssjef i Gartner og jobber med brukeropplevelse, web og mobil utvikling, samt brukergrensesnitt.

Å spå om framtida er en vanskelig øvelse?

Det er så klart mulig å prøve å se inn i fremtiden, men felles for oss som prøver er at det ikke er så mye vi får riktig. Men ser vi trender som vil prege framtida er det likevel mulig å si noe - det handler om å bruke rett metodikk og ha en realistisk tidshorisont. En metode er å ekstrapolere trender som finnes i dag. Og da handler det ikke bare om å dra linjene videre, men å prøve å se konsekvensene av en voksende trend. Og så er det nye momenter som du ikke engang har tenkt på. Teknologi som plutselig kommer inn fra sidelinjen om som fører til forandringer. Det jeg synes er mest spennende er når trender møter hverandre. I samspillet mellom de to trendene kan det skje noe nytt. I Gartner har vi veldig mange analytikere som følger med på hva som skjer i teknologimiljøene, industrien og på bestillersiden over hele verden, og der vi kan gi noenlunde sikre spådommer er på 3 til 5 års basis. Der kan vi gi Actionable advice, råd som du faktisk må gjøre noe med. Det er ikke dermed sagt at man ikke kan prøve å se 15-20 år fram i tid, men det blir på et scenariobasert nivå

Kan du trekke fram noen viktige utviklingstrekk framover?

Det jeg er mest opptatt av er hvordan ny teknologi påvirker mennesker og hvordan teknologi påvirker samfunn. I forhold til mitt faglige ståsted ser jeg særlig dette opp imot brukeropplevelse, smarte maskiner og applisert kunstig intelligens. De trendene vi ser nå, og som har potensial til å skape transformative endringer i hvordan vi relaterer oss til teknologi, er to ting; applisert kunstig intelligens og blockcain. Selv om vi bare er i startgropa ennå, skjer det mye spennende på disse områdene. Det har fremdeles noe science fiction-aktig over seg, og som teknologianalytiker sitter du med følelsen av at nå virkeliggjøres ting du tidligere har lest om i romaner.

Kunstig intelligens

"Kunstig intelligens" er et farlig begrep å bruke, for folk tenker med en gang på mennesker og menneskelig intelligens, men det er ikke det vi snakker om. Det er ikke maskiner som får «intelligens», men maskiner som kan gjøre ting vi ikke hadde forutsett at maskiner kan gjøre. Darwin har kanskje den beste definisjonen av intelligens, som er "evnen til å tilpasse seg forandring". Det er egentlig en god definisjon av intelligente maskiner også. Vi har allerede eksempler på intelligente, eller "smarte" maskiner som er foret med mye data om kreft og hjelper legene til å sette diagnoser, men steget til å la maskinene sette diagnosen og bestemme medisinering og behandling, det steget har man ikke tatt og vil ikke ta på en god stund enda. I de neste 10 til 20 årene kommer kunstig intelligens til å være domenespesifikt, altså at det er løsninger som er innrettet mot spesifikke oppgaver. Det jobbes med å rekreere menneskelig intelligens, men vi har fram til nå bare klart å rekreere hjernen til en flatorm. Det er der vi er nå. Det er også gjort IQ-tester med kunstig intelligens og den klarte resultatene til en 3 åring. Maskinene kan stå for kategorisering og yte beslutningstøtte. Dette kan gi enorme besparelser i offentlig sektor. Men smarte maskiner erstatter ikke mennesker. De tar ikke beslutninger, men yter beslutningstøtte. Det er en viktig forskjell.

Blockchain

Noe som er like spennende som kunstig intelligens er blockchain, som er den underliggende teknologien som blant annet får bitcoin til å fungere. Selve Bitcoin kommer nok til å bli en parentes i historien som en teknologi som gjør det mulig å legge om hele det finansielle systemet i kode som ikke eies av noen som helst. Dette er et system som blant annet innebærer at partene i en transaksjon ikke behøver å stole på hverandre. Jeg kommer til å trekke fram smarte kontrakter som et eksempel på dette, der finansielle overenskomster eksisterer som kode på en distribuert plattform. Et annet eksempel på hva blockchain kan brukes til - er verifisering av diamanter, noe som det utvikles løsninger for i dag. Med dette kan man holde rede på historikken gjennom hele verdikjeden, og man kan dermed bekjempe forekomsten av bloddiamanter. I Honduras har man begynt å ordne med eiendomskjøp gjennom blockchain fordi landet er så gjennomkorrupt at en nærmest kan overta naboens tomt gjennom bestikkelser. Blockchain har utrolig stort potensial i finans og offentlig sektor. For det er der teknologien treffer hardest. Det et vanskelig å innføre lover og regler som styrer bruken av teknologien. Og det er i det hele tatt en rekke utfordringer som ennå ikke er besvart.

Hva er ditt budskap til de som deltar på NOKIOS?

Blockchain lar seg ikke stoppe. Det er noe man må ta til seg, utnytte og jobbe med. Det er ikke mulig å regulere seg ut av de endringene som det bringer. I stedet for å agere som Kina; som bygger en mur mot internett for å regulere all trafikk ut og inn - det er i hvert fall ingen gangbar vei når det gjelder blockchain-teknologi. Og smarte maskiner har et utrolig potensial til å øke kvalitet. Ikke minst offentlig sektor er veldig interessert i mulighetene for å effektivisere saksbehandling, arkivfunksjonalitet og andre oppgaver som er veldig mannskapskrevende i dag. Det er samtidig viktig å være kritisk til hypen. Media framstiller denne teknologien smartere enn den er, i alle fall i forhold til der vi er nå. Smarte maskiner har rett nok nådd et høyt nivå i forhold til å behandle bestemte oppgaver, men typisk når ting hypes opp er at man begynner å bruke noe til helt uegnede ting. Vi er midt oppe i et paradigmeskifte vår det gjelder automatisering. Fram til nå har antallet mennesker som jobber med rutinearbeid blitt gradvis redusert. Fram til nå har vi ikke fått til å automatisere noe som ikke er rutine, men om ikke lenge vil smarte maskiner også kunne hjelpe til her og gjøre det mulig å levere enda bedre tjenester.

Vil du høre Magnus sitt innlegg på NOKIOS? Delta på sesjon 1A Trender som vil prege fremtiden


Samarbeidspartnere

NOKIOS

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) er en møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. Dette er en faglig sterke konferanse - programrådet som planlegger og utvikler konferansen består av representanter fra tre universiteter, offentlige etater og leverandører.

Kontakt

Prosjektleder

Eli Vinogradoff
e-post:
eli.vinogradoff@ntnu.no
tlf: 73 59 00 62
mobil: 91 89 72 76

Sekretariat

e-post:
nokios@videre.ntnu.no

 
Faks: 73 59 51 50

Postadresse

NOKIOS
NTNU VIDERE, Høgskoleveien 12, 7491 Trondheim

Sosiale media

twitter facebook flickr

Nyhetsbrev

twitter